4. Ples SK

- Dosud není zamluvena žádná kapela. Nutno navrhnout jakou a zajednat v co nejkratším termínu

- Shánění tomboly

 

5. Požadavek Stolního tenisu žáci

- Požadavek na sokolovnu ve středu v době od 16.30 do 18.00 hod.

- Tento termín mají fotbalisté (mladší přípravka). VV nebude již měnit termíny využití sokolovny. Pokud se vzájemně dohodne stolní tenis s fotbalisty, mohou si termíny vyměnit.

 

6. Nová budova skladu u hřiště

- Dne 5.11.2016 se konala brigáda na stavbě skladu. Této brigády se účastnili : Jindřich Kulhánek, Ondřej Kožíšek, Milan Mencl a Zdeněk Hlušička.

- Odpracováno 20 hodin, účastníkům brigády proplaceno občerstvení v hodnotě 728,-Kč

 

7. Hodiny v sokolovně

- Návrh na koupi hodin do sokolovny. Hodiny, které by ukazovaly čas, popřípadě měly stopky

- Zjištění, jaké hodiny již máme (zakoupeny H. Bavorem pro závody v boulderingu)

 

8. Výroční schůze

- V pátek dne 25.11.2016 od 19.00 hod. se bude konat výroční schůze SK v občerstvení Na hřišti v Miletíně

- Předsedové jednotlivých klubů si zajistí pozvání svých členů

- Pro účastníky bude připraveno pohoštění (1x klobása, 1x pivo nebo limo)

 

9. Příští schůze

- Příští schůze VV SK se bude konat dne 7.12.2016 od 19.00 hod. v restauraci Sousedský dům

 

Zapsal : Z. Paulus

| |

Copyright © 2017 General