4. Účet SK

- M. Cermanová se bohužel z důvodu nemoci nemohla dnešní schůze zúčastnit

- Dotace od města Miletín pro rok 2016 byla vyčerpána a řádně účetně zaevidována. Veškeré potřebné podklady byly dodány

- Dále byla řádně vyčerpána a proúčtována dotace MŠMT pro rok 2016

- Od letošního roku bude v zápisech ze schůze VV SK Miletín uvedeno, kdy který oddíl a za kolik svých členů zaplatil roční členský poplatek

- Sjednocení systému ukládání a vybírání hotovosti. Veškeré finanční prostředky budou uloženy na účtu SK. Pokud bude potřeba pohyb peněz v hotovosti, bude proveden buď výběr nebo vklad na pobočce pošty, aby bylo jednoduše dohledatelné, za jakým účelem bylo toto provedeno.

 

5. Dřevo z těžby

- Na pozemcích SK dojde k pokácení starých suchých dřevin. Toto dřevo, které bude určeno jako topivo, bude odprodáno

- Prodáno bude členům SK, max. však 10-ti

- Cena na 1m3 je 600,- Kč

- Zájemci se mohou hlásit u předsedy SK, M. Noska

 

6. Kiosek

- Návrh na celoroční provoz

- Úprava podmínek smlouvy se stávajícím nájemcem

- Rozpočet na plynovou přípojku a nacenění topení objektu (zajistit u p. Němečka)

- VV do příští schůze podá návrhy na upřesnění smlouvy a další postup s kioskem

 

7. Čistota  v sokolovně

- Vyslovena pochvala správci J. Kulhánkovi za udržování čistoty v sokolovně SK Miletín

 

8. Prodání žebřin

- SK Miletín se rozhodlo rozprodat bývalé sportovní náčiní ze sokolovny

- O. Machačkovi byly prodány žebřiny za 1.000,- Kč

 

9. Nohejbalový turnaj

- zimní nohejbalový turnaj se letošní zimu konat nebude, protože se nenašel žádný vhodný termín

 

10. Badmintonový turnaj pro děti

- V pátek dne 3. února 2017 se bude konat v sokolovně SK Miletín dětský turnaj v badmintonu. Vedoucí turnaje M. Nosek

 

11. Brigády SK Miletín

- V dubnu 2017 proběhne jarní brigáda SK

- Ženy uklidí sokolovnu, muži a děti uklidí okolí sokolovny a areál SK Miletín

 

12. Sportovní areál SK Miletín

- do příští schůze VV SK Miletín vymyslí návrhy, jak by se mohl areál SK rozvíjet do budoucnosti

| |

Copyright © 2017 General