- výdělek rozdělen    – 10.305,- Kč pro SK

                            - 4.000,- Kč pro stolní tenis

                            - 2.500,- Kč pro mažoretky

                            - 2.500,- Kč pro Prasklej řetěz

                            - 1.000,- Kč pro tenis

- příští ples se bude konat 17.2.2018 od 20.00 hod

- do příští schůze VV SK se pokusit zajistit hudbu (max. cena za produkci 9.000,- Kč)

 

4. Pojištění kiosku Na hřišti

- nabídka od Kooperativy na pojištění budovy kiosku Na hřišti na částku 2.500.000,- Kč v případě požáru, 500.000,- Kč v případě vytopení, 500.000,- Kč v případě přírodních živlů a 10.000,- Kč na rozbití oken

- cena roční platby ve výši 2.300,- Kč.

 

 

5. Jarní brigáda

- 8.4.2017 od 8.00 hod. proběhne na pozemcích SK jarní brigáda

- úklid okolí sokolovny, úklid listí, větví, hrabání trávy, natírání a další

- s sebou přinést lopaty, hrábě, košťata

 

6. Prodání žebřin

- p. Vaniš žádá od odkup žebřin

-odsouhlasen prodej za 1.000,- Kč

 

7. Vývěska

- vybudování vývěsní cedule u vstupu do areálu SK

- pro vyvěšení nějakých informací vztahujících se k oddílům SK požádat o klíče p. Noska nebo p. Kulhánka

 

8. Dotace na Město Miletín

- dotace na město Miletín bude odevzdána souhrnně za veškeré oddíly SK

- do současné doby odevzdal předsedovi SK svoji žádost oddíl badmintonu, fotbalu, Prasklej řetěz, stolní tenis mládež a mažoretky

 - tenis a stolní tenis dospělý mají nejzazší termín odevzdání žádosti do 28.3.2017

 

9. Jarní a letní využití sokolovny

- Do příští schůze rozmyslet jak jednotlivé oddíly budou využívat sokolovnu na jaře a v létě 2017

- Na příští schůzi VV bude upraveno využití sokolovny

 

10. Účet SK

- na účtu SK je k dnešnímu dni 23.634,- Kč

- nutné provést kontrolu a popřípadě rozdělení na oddíly (co náleží SK, popřípadě zda nějaký oddíl tam ještě nemá peníze)

 

11. Prodej vytěženého dřeva

- bylo provedeno pokácení poškozených, popraskaných a ztrouchnivělých dřevin v areálu SK

- kulatina, která lze prodat v celku, bude takto prodána. Její cena ještě není určena

- drobné palivové dřevo bude prodáno v celkové hodnotě 11.000,- Kč

 

12. Příští schůze VV SK

- příští schůze VV Sk se bude konat 5. dubna 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

| |

Copyright © 2017 General