4. Dotace na město Miletín

- byla podána dotace na město Miletín za všechny oddíly SK v celkové výši 163.700,- Kč

5. Vodárna

- byl dokončen vnitřní prostor vodárny (vnitřní omítky, elektroinstalace, dveře)

- v příštím týdnu dojde k zapojení a zprovoznění vodárny

6. Židle na zahrádku kiosku Na hřišti

- podán návrh na nákup nových židlí na zahrádku kiosku Na hřišti

- toto odsouhlaseno s tím, že na nákupu židlí se bude 50-ti % podílet nájemce kiosku

- projedná s nájemcem p. Nosek

7. Žádost o změnu nájemce kiosku Na hřišti

- V. Skořepa společně s J. Bartoníčkem podali žádost o změnu nájemce. Nově nájemce pouze J. Bartoníček

- na základě této žádosti bude nájemní smlouva znít pouze na J. Bartoníčka, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstane stejné – zodpovídá p. Nosek

8. Příští schůze

-příští schůze se bude konat ve středu dne 3.5.2017 v 19.30 hod. v kiosku Na hřišti

| |

Copyright © 2017 General