4. Nákup židlí na terasu před kiosek

- nájemci nesouhlasí s 50% spoluúčastí na nákupu nových židlí

- nákup se nebude realizovat,

 

 

5. Dotace od města Miletín

- Městský úřad v Miletíně schválil dotaci pro oddíly SK v této výši

Fotbalový oddíl        příspěvek na rozhodčí                   9.000,- Kč

                            startovné                                    3.000,- Kč   

                            ošetření trávníku                         10.000,-Kč

       oslavy 50 let Grosstoebnitz           15.000,-Kč

Stolní tenis             nákup ohrádek                            3.000,- Kč

       nákup míčků na hru                     3.000,- Kč

       nákup resů pro muži C                 4.500,- Kč

Badminton              nákup míčků na hru                     2.800,- Kč   

Prasklej řetěz          náklady na dopravu AlpineTour      3.000,- Kč

                            pořádání Miletínského Scorelaufu    6.000,- Kč

                            startovné                                    2.000,- Kč

Mažoretky              registrace                                   2.000,- Kč

                            startovné                                   6.000,- Kč

                            náčiní                                        5.000,- Kč

SK                        kiosek WC ženy                          30.000,-Kč

 

6. Dotace MŠMT

- dotace získaná od MŠMT pro rok 2017 činí 62.000,- Kč

 

7. Pozemky SK nacházející se pod atletickým oválem

- pozemky, nacházející se pod atletickým oválem, budou bezúplatně převedeny na město Miletín s podmínkou, že budou dále využívány výhradně ke sportovní činnosti a pro širokou veřejnost

- důvodem převodu je lepší dostupnost získání dotací pro město

Pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

 

8. Turnaj v nohejbale

- dne 29. července se bude konat turnaj v nohejbale

- začátek akce bude upřesněn

 

9. Dotace od Královéhradeckého kraje

- Prasklej řetěz byl úspěšný v žádosti o dotaci od KHK na pořádání Miletínského scorelaufu.

- na tuto akci dostal 10.000,- Kč s podmínkou min. 60% vstřícnosti

 

Zapsal : Z. Paulus

| |

Copyright © 2017 General