4. Badminton smíšených dvojic

- 17.11.2017 v sokolovně SK Miletín

- do současné doby přihlášeno 9 párů

- startovné 100,- Kč pár

- nákup cen – Nosek

- výroba diplomů - Paulus

 

5. Ministerstvo pro místní rozvoj

- Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace na seniorská, dětská a workout hřiště. O tyto dotace mohou zažádat obce a města

- místo pro workout by mohlo vzniknout v zalesněném prostoru směrem k areálu kempu

 

6. Odprodej pozemku u kempu

- v souvislosti s možností výstavby hřiště z dotace Min. pro místní rozvoj schválen odprodeje zalesněného pozemku u areálu kempu za 1,- Kč městu Miletín, ale pouze s podmínkou vybudování workout a seniorského hřiště

 

7. Sbírka pro Matěje

- do současné doby není vybrána banka. Dořešit co nejdříve. Nosek

 

8. Kiosek Na hřišti

- nutné provést rekonstrukci podlahy v kiosku

- vytvořit rozpočet - Nosek

 

9. Kácení stromů v areálu SK

- nutné provést pokácení stromů, mezi sokolovnou a Jahelkovými

- stromy zde stojí o samotě a jejich stav již není dobrý

 

10. Mažoretky

- nutné zřízení výboru mažoretek

- na příští schůzi výboru SK předložení hospodaření a vykázání dotací (město, MŠMT)

 

11. Stolní tenis

- stolní tenis svolá do 6.12.2017 členskou schůzi – Novák

- na tuto schůzi budou přizváni předseda a místopředseda SK

- na příští schůzi SK bude projednáno startovné za soutěže stolních tenistů od roku 2012.

 

12. Osvětlení hřiště

- návrh na osvětlení ½ hřiště a přístupové cesty k hřišti s umělým povrchem

- zjištění rozpočtu - Nosek 

| |

Copyright © 2017 General