4. Podúčty spolků SK

- zatím nezřízeny

- do současné doby získány informace pouze od dvou bank

- provést dotaz u pokladnice pí. Cermanové, zda se dají analiticky rozdělit stávající peněžní prostředky na účtu SK – Nosek

 

5. Stolní tenis

- dne 17.11. proběhla výborová schůze na které byly probrány dotace, jejich vyúčtování a také komunikace mezi jednotlivými družstvy stolního tenisu a komunikace se správcem sokolovny

- k napravení komunikace se správcem sokolovny nedošlo

- provedeno opatření – Stolní tenis musí nejdéle do 24 hod před vyhrazenou dobou, kterou mají na využívání sokolovny dát vědět správci sokolovny, že se dostaví. Pokud tak neučiní, bude jejich termín v sokolovně nabídnut k využití jiným spolkům.

- termíny sokolovny pro stolní tenis: pondělí 19.00 – 21.00, středa 18.00 – 21.00,

pátek – 16.00-21.00, sobota neděle 9.00 - 12.00

- SK žádá po stolním tenisu, aby do konce roku 2017 doplatil částku ve výši 5.300,-Kč za příspěvek do asociace stolního tenisu za rok 2016, kterou uhradilo SK Miletín ze svého účtu. Pokud nebude částka zaplacena, nebude stolnímu tenisu umožněn v roce 2018 přístup do sokolovny

Odhlasováno: Pro-5, zdržel se-0, proti-1

 

6. Příspěvky SK

- příspěvky SK pro každý rok musí být zaplaceny do 31.5. daného roku. Pokud takto nebude učiněno, navýší se cena příspěvku o 50%

Příspěvek pro SK na rok 2018 je stanoven na 250,- Kč dospělý a 150,- Kč mládež

Odhlasováno: Pro-6, zdržel se-0, proti-0

 

7. Toaleta a podlaha v kiosku Na hřišti

- pro rok 2017 byla na toto čerpána dotace ve výši 34.000,- Kč, za toto nakoupen sanitární a stavební materiál

 

8. Dotace MŠMT pro rok 2018

- vyhlášena dotace pro rok 2018 – Můj klub

- dotace pro mládež ve věku od 6 do 23 let

- dotaci možno čerpat na údržbu, provoz, cestovné, stravné, ubytování pronájmy, technické materiály, plat trenéra, účetního a atd.

- žádost o dotaci nutné podat do 29.12.2017

- o přesné možnosti využití a podmínkách získání dotace budou jednotlivé kluby informovány v co nejbližším termínu - Nosek

 

9. Platba za využití sokolovny

- nečlenové SK mohou, pokud je volno, využít sokolovnu po zaplacení 50,- Kč

- členové SK mohou využít sokolovnu mimo jim už určené hodiny po zaplacení 20,- Kč. Mládež SK do 15-ti let je od tohoto poplatku osvobozena

Odhlasováno: Pro-6, zdržel se-0, proti-0

 

10. Badminton

- M. Nosek z důvodu velké pracovní vytíženosti již nemůže sám vést oddíl badmintonu

- nutné sehnat 3 až 4 trenéry, kteří by se o chod oddílu badmintonu podělili a postarali

- loni navštěvovalo badminton 12 dětí. Max. počet na jeden trénink by mělo být max. 6 dětí. Tréninky by měly být v úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.30

| |

Copyright © 2017 General