3. Brigáda na opravu kiosku Na hřišti

- od soboty 6. ledna 2018, a neděle 7. ledna 2018 bude každý víkendový den probíhat v době od 9.00 hod do 15.00 hod. brigáda

- zapotřebí nejprve odstranit stávající podlahu a přichystat pro vybudování nové. Další práce budou v průběhu upřesňovány.

- dohled a rozdělování prací - Nosek

 

4. Dotace na MŠMT

- byla podána dotace na MŠMT za SK Miletín v celkové výši 219.800,- Kč

 

5. Dotace na KHK

- do 15. ledna 2018 zjistit potřebné informace a tyto dodat p. Noskovi pro zaslání žádosti o dotaci na Miletínský Skorelauf – Paulus, Jalová

 

6. Dotace na Město Miletín

- SK bude žádat jako celek o dotaci na Město Miletín

- jednotlivé oddíly SK musí zaslat své žádosti k dotaci do 15. ledna 2018 p. Noskovi

-žádost může být sepsána volnou formou a zaslána v textovém souboru

 

7. Schůze VV SK

- příští VV SK se bude konat 7. února 2018 od 19.00 hod. ve vinárně Sousedského domu v Miletíně

 

8. Badminton děti

- do současné doby se nepodařilo zajistit trenéra pro badminton dětí. Dále se poptávat

- vyrobit plakát pro hledání trenéra - Paulus

| |

Copyright © 2017 General