Konané dne 11. listopadu 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

  

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, B. Bican

 

1. Dotační program Královéhradeckého kraje

- KH kraj vyhlásil dotační program pro významné soutěže – pokusíme se zažádat o dotaci pro Miletínský Scorelauf. Vstřícnost 60:40 (KHK:SK)

- KH kraj vyhlásil dotační program pro školení trenérů – zde možnost přihlásit trenéry oddílů fotbalu, stolního tenisu, badmintonu

 

2. Dotace od MŠMT

- Vyhlášena dotace od MŠMT pro rok 2017 na neinvestiční prostředky a činnost klubů

- Nutno podat podklady do 13.11.2016 M. Noskovi, aby do 30.11.2016 mohly být odeslány

- Zatím dodal podklady pouze oddíl Stolní tenis žáci

 

3. Žádost mažoretek

- Mažoretky požádaly o volný termín ve čtvrtek v době od 15.00 do 16.30 hod, který se v současné době uvolnil po badmintonu dětí.

- Pro:5, zdržel se:0, proti:0

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 09.11.2016

Konané dne 05. října 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

  

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B. Bican

 

1. Nový oddíl SK

- A. Medlíková oznámila, že by ráda založila oddíl mažoretek

- Oddíl by byl pro děti od 4 do 15 let a to jak pro holky, tak pro chlapce

- Výbor SK odsouhlasil vznik nového oddílu 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

2. Dotace od MSMT

- Kluby, které mají přidělenu dotaci musí do konce října odevzdat faktury v potřebné výši.

- Pokud nepředloží faktury, bude jejich částka rozdělena mezi kluby které budou mít vyfakturováno více.

 

3. Dotace od Městského úřadu v Miletíně

- Na příští schůzi přinést proúčtování dotací od Městského úřadu v Miletíně

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 05.10.2016

Konané dne 29. června 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový

 

1. Dotace Ministerstva školství a mládeže

- Sportovnímu klubu Miletín z.s. byla schválena dotace ve výši 77.000,- Kč na materiál neinvestičního charakteru.

- Dotace bude rozdělena mezi jednotlivé oddíly SK a samotné SK.

 

2. Příspěvky ČSTV

- Do 20. července 2016 bude odeslána částka v celkové výši 1.510,- Kč na příspěvky ČSTV.

- V současné době má SK Miletín z.s. 151 členů, za každého člena se platí 10,- Kč příspěvek, ve kterém je zahrnuto také pojištění jednotlivých členů.

- Apelace na jednotlivé oddíly o pravidelnou aktualizaci údajů o svých členech.

 

3. Nohejbalový turnaj

- Dne 30. července 2016 se bude pořádat nohejbalový turnaj

- Vedoucí turnaje - P. Jalový, plakát vytvoří T. Kožíšek

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 29.06.2016

Konané dne 01. února 2016 v restauraci Sousedský dům v Miletíně
 

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák, O. Machačka, B. Bican, Kněžourek

1. Podlaha sokolovny

- Došlo k poškození nové podlahy v sokolovně, nápravu zajistí Miloš Petr

- Na příští schůzi VV SK pozvat V. Haka a M. Petra

2. Ples SK

- 20. února 2016 od 20.00 hod.

- Tombola za cenu 20,- Kč max. počet lístků 500 ks

- Dokoupení cen do tomboly za 4.000,- Kč – M. Nosek

- Obsluha šatny – Tenis

- Obsluha baru – Fotbal

- Úklid po plese – Prasklej Řetěz

- Výzdoba – Nosek + pinpong

- Vstup – Nosek, Zívr

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 01.02.2016

Konané dne 18. ledna 2016 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

 

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák

 

1. Traktůrek

- Traktůrek byl dne 18.01.2016 inzerován na internetových stránkách www.Bazos.cz. Bude prodán nejvyšší nabídce na konci 3. týdne roku 2016. 

- Prozatím nabídka na 60.000,- Kč.

 

2. Sokolovna

- Tento týden se dodělává dřevěné obložení tělocvičny a provádí se doinstalování kuchyňské linky. Vše by mělo být hotovo nejpozději v pátek 22. ledna 2016.

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 18.01.2016

| |

Copyright © 2017 General