Konané dne 29. února 2016 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

 

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák, O. Machačka

               M. Petr

 

1. Užívání sokolovny

- Došlo k poškození nové podlahy v sokolovně, k tomuto došlo při tréninku stolního tenisu žáků. Byl přizván Miloš Petr, který byl informován, že bude muset jakožto trenér a odpovědná osoba žáků stolního tenisu uhradit opravu povrchu. Cena opravy bude upřesněna po konzultaci s dodavatelskou firmou. Zároveň byl vyzván k lepšímu dohlížení na své svěřence, aby v budoucnu nedocházelo k dalšímu poškozování sokolovny a jejího zařízení.

 

2. Ples SK

- Celkový výnos na vstupném, tombole a baru byl 52.945,- Kč

- Celkové náklady na nákup občerstvení, hudbu, tombolu a ostatní byly 27.060,- Kč

- Celkový zisk je tedy 25.855,- Kč

- Zisk rozdělen mezi SK a oddíly, které se podílely na přípravách, průběhu a úklidu následovně : 15.885,- Kč pro SK, 4.000,- Kč pro fotbal, 4.000,- Kč pro PŘ, 1.000,- Kč pro tenis, 1.000,- Kč pro stolní tenis

- Termín plesu pro rok 2017 bude upřesněn, prozatímní termín 18.2.2017 (jarní prázdniny 27.2 – 5.3.2017)

 

3. Turnaj v badmintonu

- Diplomy - Paulus

- Poháry - Nosek

- První tři páry cena (víno) – Jalový

- Dokoupení míčků (košíčků) min 2 balení - Paulus

- Tabulky - Paulus

- Občerstvení – polévka cibulačka, nákup rohlíků - Novák

                     - pivo - Kulhánek

                     - džus, párky - Paulus

- zajištění zapůjčení laviček ze školy - Kulhánek

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 29.02.2016

Konané dne 6. dubna 2016 v restauraci Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák, O. Machačka, B. Bican

 

1. Dotace

- Žádost o dotaci z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže na neinvestiční materiál nebyla kladně vyřízena.

 

2. Česká obec sokolská

- Proběhlo prvotní jednání mezi Městem Miletín a Českou obcí sokolskou

- Město Miletín se s Českou obcí sokolskou dohodlo na odkupu pozemků v areálu SK

- Město Miletín po odkupu počítá s dlouhodobým pronájmem SK Miletín

 

3. Skladovací prostor

- Záměr vybudovat skladovací prostory vedle současné budovy vodárny.

- Skladovací prostory by sloužily pro branky, hasičské překážky a jiné sportovní náčiní

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 06.04.2016

Konané dne 08. června 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

  

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák, O. Machačka, B. Bican

 

1. Sekačka

- naskytla se výhodná koupě skoro nové sekačky na trávu. Cena sekačky je 58.000,- Kč. Financování bude provedeno takto, 30.000,- Kč dá fotbalový oddíl a 28.000,- Kč přispěje SK

 

2. Nohejbalový turnaj

- dne 30. července 2016 se bude konat nohejbalový turnaj. Bližší informace a propozice přichystá P. Jalový

 

3. Jarmark

- dne 30. července 2016 bude pořádat Město Miletín jarmark.

- SK požádáno o pomoc a to zajištění jednoho vstupu 4 lidmi. 2 lidé od 9.00 do 13.00 a 2 lidé od 13.00 do 17.00 hod.

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 08.06.2016

Konané dne 04. května 2016 v restauraci Na hřišti v Miletíně

  

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák

 

1. Žádost stolního tenisu - žáci

- Miloš Petr podal žádost na Městský úřad v Miletíně o dotaci pro žáky stolního tenisu a to ve výši 31.600,- Kč.

- Bude mu sděleno, že žádosti za jednotlivé oddíly SK se měli podávat předsedovy SK do 25. ledna 2016. V současné době je již na podání žádosti o dotaci pozdě.

 

2. Žádost fanoušků fotbalového oddílu

- Fanoušci fotbalového oddílu SK Miletín žádají o možnost předělání a vlastního zafinancování výměny okna na pánském WC v občerstvení na hřišti

- Jmenovitě se o toto postarají Kňourek, Nálevka, Malý

- Výbor SK s výměnou okna souhlasí pokud bude nové okno ze shodného materiálu jako je nově vyměněné hlavní okno občerstvení

 

3. Letní turnaj v nohejbale

- p. Jalový uvedl, že byl záměr uspořádat letní turnaj v nohejbale. V současné době však není vybrán termín, který by vyhovoval pro uspořádání turnaje

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 04.05.2016

Zápis ze schůze výkonného výboru Sportovního klubu Miletín z.s.

 

Konané dne 04. ledna 2016 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

 

Přítomni : M. Nosek, O. Machačka, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, B Bican, A. Novák

 

1. Posilovna

- Dokoupení balančního půlmíče - Cenu a popřípadě koupi zajistí  J. Kulhánek.

- Schválena možnost prodeje permanentních vstupenek na 10 vstupů za 400,- Kč. 

Podobu permanentek vytvoří, Z. Paulus

 

2. Sokolovna

- Dne 5. a 6. ledna 2016 by mělo dojít k finální úpravě povrchu tělocvičny.

- Oficiální otevření pro spolky a veřejnost by mělo být 11. ledna 2016

- J. Kulhánek zajistí, aby každý kdo poprvé přijde do tělocvičny byl seznámen s jejím provozním řádem.

- Chybí dodělat - obložení stěn, mříž okolo topení a sít na okna.

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 04.01.2016

| |

Copyright © 2017 General