Přítomni:    M. Nosek, V. Marek, J. Kulhánek, O. Machačka, P. Jalový, B. Bican

Omluveni:  Z.Paulus, Medlíková

Za oddíly:  Poláček, Šotola

 

 

 1. Pokladna

Hotovost : 48.184 ,- Kč (příjem z prodeje dřeva v hotovosti)

Účet : 72.947,50 Kč (Draštík zaplatil za dřevo + přišel dar z KHK kraje)

19.027 Kč Lhota kácení placeno z pokladny

 

 1. Dotace MŮJ KLUB z NSA

Dnes přišlo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 202.272 Kč.

 

 1. Podepsána smlouva o dotaci z města

Dnes podepsána smlouva, jakmile přijdou peníze na účet SK budou přeposlány na účty jednotlivých oddílů.

 

 1. Předpis k úhradě daně z nemovitosti

Pro rok 2023 ve výši 1.531 Kč.

 

 1. Dopis na Českou obec sokolskou o případnou slevu za pozemek pod restaurací

Odeslán minulý týden, čeká se na odpověď

 

 1. Oplocení areálu SK

Město vyhrabe základy – do konce 19.5.2023; následně V. Marek osloví starší členy fotbalového oddílu, kteří jsou ochotni přidat ruku k dílu a plot postavit

 

 1. Vývěsní tabule tenis + nohejbal do areálu SK

Objednána, do 1 měsíce by měla přijít

 

 1. Oslavy založení města 900 let a spolupráce s jednotlivými oddíly
 2. a) stolní tenis – dětský turnaj, turnaj pro neregistrované
 3. b) Prasklý řetěz – celoroční výzva najet 900 let na kole + tématicky laděný Scorelauf k historii Miletína
 4. c) fotbal – mezinárodní zápas CZE vs SKV internacionálů; přátelské utkání SG proti týmu Jana Kollera; pořádání mládežnických turnajů (2 turnaje, podle kategorie, které v sezoně budeme mít v soutěžním ročníku)
 5. d) tenis – společně s nohejbalisty uspořádat turnaj
 6. e) mažoretky – možnost vystoupit na jakékoliv akci pod záštitou oslav 900
  na červnové schůzi dodat přesné akce, které oddíly zajistí, včetně termínů
  Bude povinnost používat oficiálně schválené logo města k oslavám 900let na všech propagačních materiálech, zamyslet se nad umístěním loga i na dresech

 

 1. SK vývěska na Sousedském domě
  bude do konce příštího týdne zprovozněna, čeká se na zakázku vyrobenou magnetickou tabuli

 

 1. Webové stránky jednotlivých oddílů
 2. a) fotbal – osloven J.Němeček na probojení FB fotbalu s webovými stránkami
 3. b) mažoretky – zjistit info u sl. Medlíkové
 4. c) stolní tenis – funguje mládež i dospělí
 5. d) Prasklý řetěz – přechod na novou doménu, staré stránky zavirované, pracuje se na tom, zodpovídá Z. Paulus
 6. e) tenis – domluva Miloše Poláčka s Zdendou Paulusem

 

 1. Reklamní panely

Možnost použít tedy plechové cedule po firmách Charvát a Elektro Nosek

 

 1. Schází vlajka z plesu

Bude nutné objednat nové vlajky; M. Nosek zajistí

 

 1. Zprovoznění vrtu z koupaliště k zavlažování hřiště

Vrt se napojí nejen k zavlažování hřiště, ale i kempu, kde se nyní používá voda z veřejného řádu. Vydatnost vrtu stačí jak pro spotřebu kempu, kropení hřiště a kurtů ale i pro hydrant k potřebě hasičů.

Osloven Němeček o vypracování cenové nabídky.

Dotaz: napojení sokolovny na vodu z vrtu bez toho, aby voda byla přes retenční nádrž – celoročně

 

 1. Loučení s létem

Akce, která nahradí v letošním roce dětský den

 

 1. Letošní návštěva v Großstöbnitz

Vhledem k tomu, že přátelé z Německa nemůžou v předem domluvený termín o víkendu 8.-10.9. 2023 navrhneme po konzultaci s hasiči termín 25.-27.8.2023.

 

 1. Noví členové SK

Jan Mečíř – schválen v poměru 6-0-0

Tomáš Trník – schválen v poměru 6-0-0

 

 1. Kvalita rozhlasu

Poláček osloví Miloše Machka na seřízení aparatury, zjistit i propojení zařízení s telefonem – pouštění písniček funguje tak, že se mikrofon je přiložen k telefonu

 

 1. Nájem hospoda

Do 31.3.2023 měla být zaplacena 1.polovina letošního nájmu, doposud nebyla.

Zajistí M. Nosek

 

 1. Defibrilátor

Po domluvě mezi M.Noskem a T.Hlavatým bude školení v červnu, přesný termín bude dodatečně.

 

 1. Vyškolit zdravotníka

V tuto chvíli vypsané termíny plné, vypadá to na podzim.

 

Termín příští schůze

7.6.2023 od 19:00 hod

 

Diskuze:

M.Poláček – uzavření tenisových klíčů; kurty jsou uzamčeny, klíče má oddíl tenisu, oddíl nohejbalu, sokolník. Následně budou klíče předány i do kempu a celní školy..