Sokolovna MiletínSportovní činnost v Miletíně dle kronik sahá až do 23. května 1897, kdy byla založena Jednota Sokol, kdy první cvičení probíhala ve školní tělocvičně. Od roku 1911, kdy bylo jmenováno stavební družstvo a byl založen stavební fond byl záměr občanů Miletína, postavit sokolovnu. To se také podařilo, sokolovna byla postavena hlavně z darů občanů, organizací a z úvěru občanské záložny. Oproti původnímu rozpočtu na stavbu sokolovny, který činil 168.500,- Kč se povedlo ušetřit 38.989,- Kč. Dne 14. ledna 1934 byla poprvé svolána valná hromada Sokola v sokolovně.

Ustanovením dne 23. dubna 1925 v hostinci u p. Marka vzniká Sportovní klub Miletín. V roce 1926 tvořila členská základna 145 členů, vlastní hřiště bylo zřízeno na starém hřbitově. Dále bylo pronajmutí hřiště za továrnou za velmi příznivých podmínek od p. Dlaboly, kde se také v roce 1931 sehrál první fotbalový zápas. Historicky prvním soupeřem Miletína bylo družstvo Bílé Třemešné.

V roce 1957 oddíl kopané dostal nové hřiště u sokolovny. Vlastní výstavba tohoto hřiště byla započata v roce 1954, bylo vybudováno svépomocí členy oddílu kopané. Ze starého hřiště se přestěhovaly kabiny, hřiště za továrnou bylo zrušeno a bylo dáno do užívání JZD. V kronice je poznamenáno, že je to úspěch celé tělovýchovy v Miletíně, neboť od tohoto roku bude všechna činnost soustředěna v objektu sokolovny, čemuž je dodnes.

V letech 1978 – 1982 probíhala rekonstrukce celého sportovního areálu, sokolovna dostala novou omítku, nové rozvody, sociální zařízení, provedla se oprava střechy, obložily se chodby, šatny a klubovna, vyměnila se i část oken. Proběhla také výstavba bytu pro sokolníka, oplotilo se zčásti hřiště, postavila nová brána, včetně příjezdové asfaltové komunikace, byly vystavěny dvorce na tenis a odbíjenou. Celková hodnota díla na tu dobu činila závratných 580.300,- Kč a na brigádách bylo odpracováno dohromady 7618 dobrovolných hodin.

V dalších letech až do roku 1989 dochází k vybudování garáže, restauračního zařízení, asfaltového povrchu vozovky v okolí sokolovny, oplocení celého areálu, vybudování studny a hlavně byla v letech 1988-89 provedena rekonstrukce fotbalového hřiště, jeho zatravnění, včetně atletické dráhy. Na těchto akcích se vždy svoji dobrovolnou prací podíleli všichni členové tělovýchovné organizace a především členové fotbalového oddílu, kteří byli základním pilířem členské základny celé organizace a to nejenom než se vytvořily další sportovní aktivity po vybudování dalších sportovišť.

Rokem 1989 se zhoršila celá situace pro sportovní klub, který se stal nástupcem TJ Jiskry Miletín, tím, že po několika soudních jednáních jsme museli vydat veškerý majetek, včetně sportovišť župě sokolské. Tento spor se řeší až do dnešních dnů a moc nám i nyní komplikuje situaci, kdy není možno čekat od vyšších orgánů ČSTV žádné dotace na opravu majetku, který dle soudů není náš, ačkoliv ho postavili naši bývalí spoluobčané, členové sportovního klubu.