Konané dne 08. června 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni : M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, A. Novák, O. Machačka, B. Bican

 

1. Sekačka

– naskytla se výhodná koupě skoro nové sekačky na trávu. Cena sekačky je 58.000,- Kč. Financování bude provedeno takto, 30.000,- Kč dá fotbalový oddíl a 28.000,- Kč přispěje SK

 

2. Nohejbalový turnaj

– dne 30. července 2016 se bude konat nohejbalový turnaj. Bližší informace a propozice přichystá P. Jalový

 

3. Jarmark

– dne 30. července 2016 bude pořádat Město Miletín jarmark.

– SK požádáno o pomoc a to zajištění jednoho vstupu 4 lidmi. 2 lidé od 9.00 do 13.00 a 2 lidé od 13.00 do 17.00 hod.

4. Dotace od Města Miletín

– Město Miletín poskytlo SK Miletín dotaci v celkové výši 111.000,- Kč

– rozdělení dotace :

Fotbalový oddíl – 75.000,- Kč (příspěvek na rozhodčí – 20.000,- Kč, startovné 15.000,- Kč, materiál, vybavení 15.000,- Kč, ošetření trávníku – 25.000,- Kč)

Stolní tenis – 18.000,- Kč (nákup stolu na stolní tenis – 14.000,- Kč, nákup míčků – 1.000,- Kč, nákup sítěk – 3.000,- Kč)

Tenis – 7.000,- Kč (oprava tenisových kurtů)

Prasklej Řetěz – 11.000,- Kč (náklady na dopravu – 3.000,- Kč, Miletínský Scorelauf – 6.000,- Kč, startovné – 2.000,- Kč)

 

5. Příspěvky SK

– Do 31. května 2016 měly být vybrány členské příspěvky pro SK. Do současné doby však odevzdal za své členy tyto příspěvky pouze Prasklej Řetěz. Náprava ostatních klubů bude provedena do příští schůze, která se bude konat 29. června 2016. Pokud tomu tak nebude, mohlo by dojít k zákazu využívání sportovišť členům, kteří tyto poplatky nezaplatili.

 

6. Závaží do posilovny

– Do posilovny bude zakoupena sada závaží. Do současné doby byla využívána zapůjčená sada nářadí. Předpokládaná cena je 14.000,- Kč

– Na nákup bude použito částky, která byla vybrána za vstup do posilovny a zbytek bude doplacen z pokladny SK, nebo popřípadě z dotace.

 

6. Příští schůze SK

– Příští schůze SK se bude konat ve středu dne 29. června 2016 od 19.00 v občerstvení Na hřišti v Miletíně