Zápis z valné hromady

Sportovního klubu Miletín z.s.

Konané dne 25. listopadu 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

Přítomni: Nosek, Jalový, Kulhánek, Paulus, Bican

Omluveni : Machačka, Novák

 

Dále přítomno 30 členů SK Miletín

 

Program : 1) Schválení vzniku nových oddílů

2) Zpráva SK

3) Zpráva kontrolního výboru

4) Zprávy jednotlivých oddílů

5) Plán SK na rok 2017

6) Diskuze

1. Schválení vzniku nových oddílů

Předseda SK Miletín p. Nosek přednesl a vysvětlil vznik nových oddílů a to oddílu badmintonu dětí, pod vedením M. Noska a oddílu tanečního pro děti pod vedením A. Medlíkové. Ke vzniku nebylo žádných připomínek.

 

Hlasování o přijetí nově vzniklých oddílů

35 – pro 0 – proti 0 – zdržel

 

2. Zpráva SK Miletín z.s.

Zprávu vypracoval a přečetl M. Nosek. Zpráva k nahlédnutí zde. Ke zprávě nebylo žádných dotazů ani připomínek.

 

Hlasování o zprávě SK za rok 2016

35 – pro 0 – proti 0 – zdržel

 

3. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu za kontrolní výbor vypracovala M. Cermanová a přítomné s ní seznámil. T. Kožíšek. Zpráva k nahlédnutí zde. Ke zprávě nebylo žádných dotazů ani připomínek.

 

Hlasování o zprávě kontrolního výboru

35 – pro 0 – proti 0 – zdržel

 

4. Zprávy jednotlivých oddílů

Jednotlivé oddíly byly vyzvány, aby přednesly zprávy za rok 2016

Za oddíl Fotbalu zprávu přednesl A. Kraus. K nahlédnutí zde.

Za oddíl Stolního tenisu přednesl zprávu. K nahlédnutí zde.

Za oddíl Prasklýho řetězu přednesl zprávu Z. Paulus. K nahlédnutí zde.

Za oddíl Tenisu přednesl zprávu V. Kněžourek. K nahlédnutí zde.

Ke zprávě z oddílu tenisu měl připomínku p. Poláček, který zprávu upřesnil, a uvedl, že by bylo potřeba poupravit podloží tenisových kurtů. Pod antukou se nachází hrubá škvára, která má za následek neudržení vrchní části antuky. Tato hrubou škváru by bylo zapotřebí rozdrtit na jemnou. M. Nosek na toto uvedl, že se tímto bude zaobírat VV SK na svých dalších schůzích.

 

5. Plán na rok 2017

Získávání dotací

Pořádání plesu SK Miletín

Dokončení zastřešení u kiosku

Oprava, výměna elektroinstalace kiosku

Spoluúčast na konání Jarmarku

Příprava a vybudování oválu okolo hřiště v areálu SK

Pořádání brigád

Dokončení budovy skladu v areálu SK

Pořádání turnajů (nohejbal, badminton…)

 

6. Diskuze

Nikdo neměl žádný dotaz ani připomínku