Konané dne 11. listopadu 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, B. Bican

 

1. Dotační program Královéhradeckého kraje

– KH kraj vyhlásil dotační program pro významné soutěže – pokusíme se zažádat o dotaci pro Miletínský Scorelauf. Vstřícnost 60:40 (KHK:SK)

– KH kraj vyhlásil dotační program pro školení trenérů – zde možnost přihlásit trenéry oddílů fotbalu, stolního tenisu, badmintonu

 

2. Dotace od MŠMT

– Vyhlášena dotace od MŠMT pro rok 2017 na neinvestiční prostředky a činnost klubů

– Nutno podat podklady do 13.11.2016 M. Noskovi, aby do 30.11.2016 mohly být odeslány

– Zatím dodal podklady pouze oddíl Stolní tenis žáci

 

3. Žádost mažoretek

– Mažoretky požádaly o volný termín ve čtvrtek v době od 15.00 do 16.30 hod, který se v současné době uvolnil po badmintonu dětí.

– Pro:5, zdržel se:0, proti:0

4. Ples SK

– Dosud není zamluvena žádná kapela. Nutno navrhnout jakou a zajednat v co nejkratším termínu

– Shánění tomboly

 

5. Požadavek Stolního tenisu žáci

– Požadavek na sokolovnu ve středu v době od 16.30 do 18.00 hod.

– Tento termín mají fotbalisté (mladší přípravka). VV nebude již měnit termíny využití sokolovny. Pokud se vzájemně dohodne stolní tenis s fotbalisty, mohou si termíny vyměnit.

 

6. Nová budova skladu u hřiště

– Dne 5.11.2016 se konala brigáda na stavbě skladu. Této brigády se účastnili : Jindřich Kulhánek, Ondřej Kožíšek, Milan Mencl a Zdeněk Hlušička.

– Odpracováno 20 hodin, účastníkům brigády proplaceno občerstvení v hodnotě 728,-Kč

 

7. Hodiny v sokolovně

– Návrh na koupi hodin do sokolovny. Hodiny, které by ukazovaly čas, popřípadě měly stopky

– Zjištění, jaké hodiny již máme (zakoupeny H. Bavorem pro závody v boulderingu)

 

8. Výroční schůze

– V pátek dne 25.11.2016 od 19.00 hod. se bude konat výroční schůze SK v občerstvení Na hřišti v Miletíně

– Předsedové jednotlivých klubů si zajistí pozvání svých členů

– Pro účastníky bude připraveno pohoštění (1x klobása, 1x pivo nebo limo)

 

9. Příští schůze

– Příští schůze VV SK se bude konat dne 7.12.2016 od 19.00 hod. v restauraci Sousedský dům