Konané dne 05. dubna 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, J. Kulhánek

Omluven: B. Bican

1. Pojištění kiosku Na hřišti

– odsouhlaseno zřízení pojištění budovy kiosku Na hřišti na částku 2.500.000,- Kč, na 500.000,- Kč v případě vytopení, 10.000,- Kč na rozbití oken, 10.000,- Kč na movité věci

– cena roční platby ve výši 1.745,- Kč u Kooperativy pojišťovny – zajistí p. Nosek

2. Využití sokolovny

– upraven provoz sokolovny v období od 1.4 do 31.8 2017

– nový rozpis umístěn na stránkách www.skmiletin.cz

– v případě využití sokolovny pro soustředění, budou jednotlivé spolky využívající sokolovnu o tomto informovány a jejich hodiny se zruší

3. Jarní brigáda SK

– 8.4.2017 od 8.30 hod. proběhne na pozemcích SK jarní brigáda

– úklid okolí sokolovny, úklid listí, větví, hrabání trávy, natírání a další

– brigáda určena především pro muže a mládež

– jarní brigáda pro ženy bude v jiném termínu, který bude ještě upřesněn

– ženy budou uklízet sokolovnu

4. Dotace na město Miletín

– byla podána dotace na město Miletín za všechny oddíly SK v celkové výši 163.700,- Kč

5. Vodárna

– byl dokončen vnitřní prostor vodárny (vnitřní omítky, elektroinstalace, dveře)

– v příštím týdnu dojde k zapojení a zprovoznění vodárny

6. Židle na zahrádku kiosku Na hřišti

– podán návrh na nákup nových židlí na zahrádku kiosku Na hřišti

– toto odsouhlaseno s tím, že na nákupu židlí se bude 50-ti % podílet nájemce kiosku

– projedná s nájemcem p. Nosek

7. Žádost o změnu nájemce kiosku Na hřišti

– V. Skořepa společně s J. Bartoníčkem podali žádost o změnu nájemce. Nově nájemce pouze J. Bartoníček

– na základě této žádosti bude nájemní smlouva znít pouze na J. Bartoníčka, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstane stejné – zodpovídá p. Nosek

8. Příští schůze

-příští schůze se bude konat ve středu dne 3.5.2017 v 19.30 hod. v kiosku Na hřišti