Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, A. Novák, P. Jalový, J. Kulhánek, O. Machačka

Omluven: B. Bican

 

 

1. Ples

– ples se bude konat v sobotu 24. února 2018

– již zapotřebí shromažďovat dary do tomboly

 

2. Dotace

KHK – dotaci od KHK získal pouze Prasklej řetěz, tento již zpracování podklady k odeslání na KHK. Bude odesláno do 30.11.2017 – Jalový, Jalová

MŠMT – Stolní tenis získal dotaci ve výši 15.000,- Kč. Faktury již odevzdány předsedovy SK

– PŘ získal dotaci ve výši 15.000,- Kč. Doklady ještě neodevzdány. Bude učiněno do 15.112017 – Paulus

– Fotbal získal dotaci ve výši 12.000,- Kč. Faktury odevzdá do 15.11.2017 – Machačka

– Badminton získal dotaci ve výši 10.000,- Kč. Faktury odevzdá do 15.11.2017 – Nosek

– Mažoretky získaly dotaci ve výši 10.000,- Kč. Faktury odevzdají do 15.11.2017 – Medlíková

Město Miletín –  Fotbal – vše již řádně proúčtováno

– PŘ – část vše již řádně proúčtováno

– Stolní tenis – vše proúčtují do 30.11.2017 – Novák

– Badminton – vše proúčtují do 30.11.2017 – Nosek

– Mažoretky – vše proúčtují do 30.11.2017 – Medlíková

– SK – vše proúčtuje do 30.11.2017 – Nosek

 

3. Podzimní brigáda

– dne 18.11.2017 se od 9.00 hod. bude konat brigáda v areálu SK – hrábě s sebou

– vytvoření plakátu – Paulus

4. Badminton smíšených dvojic

– 17.11.2017 v sokolovně SK Miletín

– do současné doby přihlášeno 9 párů

– startovné 100,- Kč pár

– nákup cen – Nosek

– výroba diplomů – Paulus

 

5. Ministerstvo pro místní rozvoj

– Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace na seniorská, dětská a workout hřiště. O tyto dotace mohou zažádat obce a města

– místo pro workout by mohlo vzniknout v zalesněném prostoru směrem k areálu kempu

 

6. Odprodej pozemku u kempu

– v souvislosti s možností výstavby hřiště z dotace Min. pro místní rozvoj schválen odprodeje zalesněného pozemku u areálu kempu za 1,- Kč městu Miletín, ale pouze s podmínkou vybudování workout a seniorského hřiště

 

7. Sbírka pro Matěje

– do současné doby není vybrána banka. Dořešit co nejdříve. Nosek

 

8. Kiosek Na hřišti

– nutné provést rekonstrukci podlahy v kiosku

– vytvořit rozpočet – Nosek

 

9. Kácení stromů v areálu SK

– nutné provést pokácení stromů, mezi sokolovnou a Jahelkovými

– stromy zde stojí o samotě a jejich stav již není dobrý

 

10. Mažoretky

– nutné zřízení výboru mažoretek

– na příští schůzi výboru SK předložení hospodaření a vykázání dotací (město, MŠMT)

 

11. Stolní tenis

– stolní tenis svolá do 6.12.2017 členskou schůzi – Novák

– na tuto schůzi budou přizváni předseda a místopředseda SK

– na příští schůzi SK bude projednáno startovné za soutěže stolních tenistů od roku 2012.

 

12. Osvětlení hřiště

– návrh na osvětlení ½ hřiště a přístupové cesty k hřišti s umělým povrchem

– zjištění rozpočtu – Nosek