Přítomni: M. Nosek, o. Machačka,  Z. Paulus, B. Bican, A. Novák, J. Kulhánek, P. Jalový

Za mažoretky: Dobiášová

 

1. Dotace na Město Miletín za SK Miletín

– SK Miletín z.s – celoroční provoz – 80.000,- Kč

– Fotbal – celoroční provoz – 50.000,- Kč

– Prasklej řetěz – celoroční provoz (Alpinetour, Scorelauf) – 15.000,- Kč

– Stolní tenis – celoroční provoz – 10.000,- Kč

– Mažoretky – celoroční provoz – 25.000,- Kč

 

2. Mažoretky – půjčka na provoz 

– mažoretky požádaly o půjčku  od SK Miletín ve výši 15.000,- Kč na provoz do doby než obdrží dotace. Poté bude půjčka odečtena od dotace.

Hlasování pro výše uvedené investice : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Mažoretky – nákup QTX sound

– mažoretky zažádaly o zakoupení QTX sound přenosného systému v hodnotě cca 8.000,- Kč. Tento bude poté v majetku SK a možný k zapůjčení i pro jiné oddíly.

 

4. Nahlášení akcí SK

– Oddíly které pořádají nějaké akce v roce 2018 by měli nahlásit termíny svých akcí co nejdříve, aby nedocházelo k termínovým kolizím.

Zatím známé akce:

24.2 Ples SK

17.3. Finále ZBL

14.4. Pouťová diskotéka

27.4. Šance pro Matěje

2.6. Dětský den

1.9. Miletínský Scorelauf

10. nebo 17.11 Posvícení

24.12. Štedrodenní vyjížďka

26.12. Štěpánský diskotéka

 

5. Ples

– vytvoření plakátu – Kožíšek

– pokusit se oslovit členy SK aby dary do tomboly donesli co nejdříve

 

6. Kiosek na hřišti

– Již je hotov základní podlahový beton, lepenka rozvody vody a elektřiny

– Na podlahu bude položena dlažba

– Brigáda 17.3. na položení polystyrén

 

7. Dotace MŠMT pro rok 2018

– O dotaci z MŠMT bude žádat Prasklej řetěz na konání akce Miletínský Scorelauf – Jalový, Jalová

– Do 23.2.2018

 

8. Badminton děti

– Kontaktorvat p. Popracha, zda by chtěl vést děti

 

9. Družba s Grosstebnitz 

Zamyslet se na rozšíření družby s Grosstebnitz mimo oddíl fotbalu, také na stolní tenis, hasiče, mažoretky,  ….