Přítomni:             pp. Nosek, Machačka,Jalový, Kulhánek
Host:                    p. Kučera

Omluveni:           pp. Bican, Paulus, Novák

 1. Akce VESTEC (21.9.2019)
 • Dotaz Honzy na půjčení party stanu včetně lavic a stolů (bude vypraven kamion); přesný termín nakládky bude upřesněn během příštího týdne; ideální je nakládka ve čtvrtek do 12 hod
 • Lidi: v tuto chvíli je předběžně domluveno 30-40 lidí; vhodnější je přijet pomáhat v pátek; úklid a likvidování stanů po akci je nejnutnější!!! Občerstvení pro tým je zajištěno; nocleh pro pomocníky v tělocvičně nebo v nafukovací hale
 • Autobus: o autobus není zájem; definitivní rozhodnutí padne v pondělí, zda-li bude bus potřeba nebo ne; divadelní soubor pojede po vlastní ose;

 1. Shrnutí Großstöbnitz
 • Nadšení ze setkání, naprostá spokojenost ze strany Němců; je domluven termín dalšího setkání -23.8.2020
 1. Shrnutí Scorelauf
 • Poznamenáno počasím; 52 dvojic v cyklistickém závodu; příští rok: 5.9.2020; panuje spokojenost
 1. Nespokojenost s komunikací s oddílem MAŽORETEK; na příští schůzi SK pozvat vedení mažoretek sl. Medlíkovou a sl. Laušmanovou, odpovídá Nosek
 2. Stále chybí 10 ubrusů z plesu z února!!! Odpovědnost za to nese fotbalový oddíl; takže odsouhlasen návrh, že se pořídí chybějící počet ubrusů a ty budou zaplaceny z pokladny fotbalového oddílu
 3. Celní správa dnes kontaktovala sportovní klub, že májí stále v evidenci autobus KAROSA JC 28-59; zašleme čestné prohlášení o tom, že autobus fyzicky již neexistuje – odpovídá Nosek
 4. Regál v kiosku – původní vlastník p. Skořepa je ochoten ho zde za částku 4.000 Kč nechat; SK nemá zájem jej odkupovat;
 5. Myšlenka zrealizovat plynovou přípojku – rozpočet (odhad) cca 10.000 Kč; odsouhlaseno, počítáme s tím, že náklady budou uhrazeny ze získaného nájmu za hospodu. – odpovídá Nosek
 6. Brigády – dodělat WC zvenčí; kumbál brigáda fotbalisti!!!!!!!!!!!!
  brigáda – sázení stromků – SK se bude podílet na sázení stromků v obecních lesích