Přítomni: Nosek, Machačka, Paulus, Jalový, Novák

Fof, Medlíková

 

1) Mažoretky

Skončila cvičitelka Lucie Laušmanová, s ní skončily tři děti

V současné době mají mažoretky 4 cvičitelky: Medlíková, Svatošová, Pourová, Machková

Vytvoří se plakát, na nábor nových mažoretek s tím, že by trénink byl převážně o víkendech. Trenérkou by byla Medlíková.

Finanční stránka – k 1.1.2020 bude předána pokladna a přístupy od  Novákové na Medlíkovou

 

2) Dotace MŠMT pro rok 2020

Do pondělí 18. listopadu dodat žádosti k dotaci na MŠMT.

Dle nových podmínek se dotace bude rozdělovat podle toho kolikrát se týdně trénuje a zda se hrají nějaké soutěže. Pro SK Miletín by tím měla být možnost získat vyšší dotaci.

Zatím požádali o dotaci:

Tenis – 19.000,- Kč

Stolní tenis – 25.000,- Kč

Mažoretky

Fotbal – 160.000,- Kč

 

3) Zateplení sociálek u restaurace na hřišti

V nejbližší době dojde k zateplení nově vybudovaných sociálek u restaurace na hřišti. Poté bude zateplení obloženo dřevem, aby bylo sjednoceno s celou restaurací.

4) Sázení lípy

V sobotu 16. listopadu bude probíhat vysazování lípy od 16.00 na městském dvorku.

 

5) Ples

ples se bude konat v pátek 28.2. 2020 od 20.00

Rozdělení služeb : Bar – Fotbal

Úklid – Stolní tenis

Prodej a výdej tomboly – PŘ

Vstup – Mažoretky

Šatna – Tenis

Příprava tomboly – Nosek

Výzdoba sálu – Nosek, Kulhánek

Vystoupení mažoretek

Nosit s předstihem tombolu

 

6) KHK dotace 2020

Letos vyhlášena dotace v předčasném termínu a na krátkou dobu. Bohužel jsme nestihli podat žádost.

 

7) Smlouva o pronájmu kiosku

Návrh vytvořit novou smlouvu na dobu určitou na 5 let

6:0:0

Žádat kauci

 1:5:0 – zamítnuto

Návrh platba na dvakrát 1/2 do 30.3. a 2/2 do 30.9.

 5:1:0 – schváleno

Veškeré revize za nájemcem v povinnostech ve smlouvě

6:0.0 – schváleno

Inflační doložka

2:4:0 zamítnuto

Roční nájemné ve výši 50.000,- Kč

4:2:0 – schváleno

 

8) Brigáda

Členové, kteří neodpracovali žádnou brigádu v roce 2019, budou mít možnost si hodiny odpracovat na jaře 2020, nebo budou moc neodpracované hodiny zaplatit