Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Kulhánek, Machačka

Omluveni: Novák, Bican

Dále přítomni za spolky Miletína:

 

1) Dotace MŠMT

Dotaz ohledně dotací

Zatím je vše znovu v jednání

 

2) Výroční schůze

  1. ledna 2020 od 19.00 v restauraci na hřišti.

Vytvoření plakátu – Nosek

Oslovení oddílů SK na nominaci kandidátů do voleb výkonného a kontrolního výboru SK Miletín do středy 2. ledna 2020

Program:

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření

Zpráva kontrolního výboru

Zpráva předsedy

Zpráva jednotlivých oddílů

Volby

Výsledky voleb

Diskuze – Úrazové pojištění pro členy SK

 

3) Defibrilátor

Pokus o získání financí na defibrilátor. Tento by byl umístěn v sokolovně. Přístup by měli vedoucí oddílů, sokolník, obsluha restaurace.

Podání žádosti na město Miletín, vyhlášení sbírky jak mezi členy SK, tak i mezi veřejností.

Pro:5 Proti:0

 

4) Žádost o dotaci od Města Miletín pro rok 2020

Do příští schůze rozmyslet potřebné věci pro dotaci na Město Miletín

 

5) Rozesílání zpráv zápis ze schůze VV SK

Od února budou rozesílány zprávy se zápisem ze schůze VV SK bude rozesílána jednotlivým předsedům oddílů SK Miletín

 

6) Pravidla pro podávání žádostí

Nutné dodržovat přesný seznam členů a tento pravidelně aktualizovat. Z důvodu špatných informací jsme byli nuceni opětovně odesílat žádost o dotaci.

Každý oddíl musí odevzdat jmenný soupis členů

 

7) Ples

Výzva členům SK přinášet tombolu M. Noskovi

 

8) Škvára na oválu

Na jaře se provede výměna a doplnění škvárového podkladu na oválu okolo hřiště

 

9) ČOS

  1. Nosek komunikuje s Českou obcí sokolskou s pí. Musilovou.

 

10) Mažoretky

Na nábor se nikdo nepřihlásil. O. Machačka komunikuje s Medlikovou