Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Machačka, Bican, Marek, Kulhánek

Omluveni:

Dále přítomni za spolky Miletína: T. Trnovský, M. Svobodová, A. Medlíková, J. Němeček, L. Fof

 

1) Německo Grosstebnitz

– 21. pátek – 23. 8. neděle 2020

– Mladí hasiči nejedou do Německa, M. Svobodová nemůže jet z pracovních důvodů, rodiče dětí mají problém s termínem před koncem prázdnin

– Dospělý hasiči zatím neví

– Mažoretky – zjistí, zatím neví

– Fotbal stará garda – jede

– Stolní tenis – jede

– Nohejbal – zatím neví

 

2) Aplikace na seznam členů SK

– J. Němeček vytvořil seznam členů SK Miletín a provede jeho implementaci na stránky SK Miletín

– J. Němeček obdrží rozšíření administrátorských oprávnění do registru členů SK Miletín www.cus.cz

3) Mažoretky

annamed@volny.cz

– Spolupráce Medliková – Vondráčková spolupracují v pořádku

– Objednány hůlky zaplaceny z pod účtu mažoretek SK

– Předat přihlášky nových členů a členek

 

4) Stolní tenis

– Pokusit se rozjet mládež

– lfof@seznam.cz

 

5) Brigády

– Sázení stromků nebude, město nebude mít finance na nákup nových sazenic

  

6) Dotace od Města Miletín

– Město Miletín přislíbilo pro spolky SK Miletín 154.000

– Vzhledem k nastalé situaci požádalo prozatím o přehodnocení žádostí oddílů

– Žádosti jednotlivých oddílů byly poníženy

Činnost SK 15.000.- Kč

Fotbal na 30.000,-  Kč

Stolní tenis 10.000,- Kč

Prasklej řetěz 15.000,- Kč

Tennis 9.000,- Kč

Celkem tedy 79.000,- Kč

 

7)  Kiosek

– Nosek dohodne s p. Bartoníčkem zaplacení nájmu za kiosek