Přítomni:             pp. Nosek, Bican, Marek, Machačka, Kulhánek
Omluven:           pp. Jalový, Paulus
Host:

 

Můj klub

Podaná žádost na Národní sportovní agenturu „MŮJ KLUB“ ve výši 101.875,- Kč

 

2. Dotace KHK

Dnes, 9.12.2020 podána žádost na Královéhradecký kraj na akci Scorelauf 2021, žádost o podporu ve výši 20.000 Kč, celkové náklady 36.100 Kč; podklady předány zástupci PŘ

 

3. Stav účtu SK

Stav účtu SK: 63.667 Kč
Pokladna: cca 20.000 Kč

Příjmy do konce roku už asi žádné
Výdaje: oprava žlabů a svodů na hospodě ve výši asi 2.500 Kč; dále faktura za vyměření budovy restaurace

4. Restaurace Na Hřišti

Informace: proběhla poslední fáze zateplení budovy restaurace, akce vyfakturována i proplacena.

 

5. Valná hromada

Termín valné hromady Sportovního klubu Miletín,z.s.
zatím bez stanoveného termíny

 

6. Ples SK
zatím vyčkávací taktika, na lednové schůzi bude rozhodnuto

 

7. Úmrtí pana Oldřicha Voňky
1. vzpomínka bude v prosincovém čísle SL, bude jak ze sportovního tak i osobního života
informace byla předána i do partnerského klubu v Německu, kteří zaslali pozůstalým kondolenci a jsou připraveni jakmile to COVIDová situace dovolí se přijet rozloučit osobně

 

8. Zrušení brigád
z důvodu nemožnosti připravit podmínky pro odpracování povinného počtu brigádnických hodin na člena se ruší poplatek za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu

 

9. Stolní tenis

Stále trvá podmínka pozvání předsedy Sportovního klubu na oddílovou schůzi stolního tenisu; informaci předat L. Fofovi

 

10. Uložiště kontaineru na posekanou trávu

Vybudování uložiště pro kontainer na posekanou trávu; techniku dodá město, členové fotbalového oddílu se budou pomocí brigádnických hodin spolupodílet na vybudování; v případě vhodných klimatických podmínek v zimě by se začalo s vybudováním;

 

11. Hřiště s UMT

V říjnu a v listopadu došlo k rekonstrukci hřiště s UMT, kde došlo k vyčištění povrchu, natření tyčí a výměny ochranné sítě; na instalaci nových ochranných sítí se spolupodílel i fotbalový oddíl

 

12. Nájemné za restauraci 
zaplaceno ve výši 20.000 Kč; rozhodnuto, že za 1. vlnu COVIDu bude za 2 měsíce dána sleva ve výši 50 % a za podzimní vlnu bude sleva 100% za 2 měsíce; zbytek letošního nájmu bude uhrazen do 31.12.2020

Pro rok 2021 bude uzavřen dodatek o způsobu úhrady nájmu, kdy nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách.

 

13. Dotace na Město Miletín

Proúčtování dotací na město Miletín; vyvarovat se situaci z letošního roku, kdy bylo vše řešeno za minutu dvanáct;
a) zajistit přístup druhé osoby O. Machačky na účet SK

b) zjistit v oddílech zájem o vydání debetní platební karty k podúčtům a ty následně zřídit

 

14)  rozpis tělocvičny           

PONDĚLÍ:

16:00 – 17:30                    mladší přípravka fotbal

18:00 – 19:00                    cvičení ženy „starší

19:00 –                                 stolní tenis

 

ÚTERÝ:

18:00 – 19:30                    fotbal „A“ mužstvo

19:30 –                                 PŘ

               

STŘEDA

16:00 – 17:30                    mladší přípravka fotbal
18:00 –                                 stolní tenis

 

ČTVRTEK:
16:00 – 17:30                    MLADÍ HASIČI
17:30 – 19:00                    mažoretky
19:00 – 20:30                    fotbal „A“
20.30 –                                 PŘ

 

PÁTEK:

17:00 –                                 stolní tenis

 

SOBOTA:
8:00 -12:00                         badminton
13:00 – 16:00                    mažoretky

16:00 –                                 badminton

 

NEDĚLE:

9:00 – 13:00                       stolní tenis
18:00 – 19:00                    Jukl Petr