Přítomni: M. Nosek, V. Marek, , J. Kulhánek, P. Jalový, B. Bican, O. Machačka

Omluveni: Z. Paulus

 

1. Podaná žádost na NSA

do 30.11. měla být podána žádost MŮJ KLUB 2022 na NSA, žádost byla úspěšně podána, zažádáno o  částku ve výši  172.000 Kč . Podal Nosek.

 

2. Podaná žádost o dotaci na Královéhradecký kraj na pořádání SCORELAUFu

Částka  20.000 Kč. Podal Nosek.

 

3. Defibrilátor
minule vybraný typ defibrilátoru není momentálně ve výrobě; dostali jsme 2 nové typy, nabídky budou zaslány; předpoklad objednání do 14 dnů; následně svolat odpovědné lidi na školení používání AED; umístěn bude v sokolovně, přesné místo se musí určit, tak aby byl přístupný a zároveň chráněn před neodborným zacházením. Odpovídá Nosek.

 

4. Požadavky na dotaci města pro rok 2022 od oddílů

Prasklý řetěz – 10.000 Kč na pořádání Scorelaufu

SK – požadavek 20-25 židlí; omítka na kiosek; náklady na návštěvu přátel v  Groβstöbnitz

Fotbal, mažoretky, stolní tenis, tenis – požadavky pošlou na nosek@miletin.cz

5. Oprava plotu areálu
chybějící plot bude nahrazen – část bude se základy a opěrnou zídkou, zbývající část od kiosku ke kempu bude dál s pletivem; tuto část by mohla být uskutečněna pomocí brigády SK

6. Organizace plesu
VV SK zatím neuvažuje o zrušení plesu; nadále budeme sledovat opatření, která budou platná k termínu 14.1.2022

přetrvává úkol shánět tombolu – úkol pro všechny členy SK

7. Nosek předal informaci, že Sigma Olomouc nabízí pro mládežnické celky fotbalového oddílu SK Miletín možnost ukázkového tréninku, lístky na fotbal;  případně program na celý den nebo dva i mimofotbalový;  bude předán kontakt na ing. Vladimíra Marka

8. VV ČSTV
poslaná nominace do VV ČSTV Jičín pana Miroslava Noska

9. Předány aktuální podmínky sportování správci p. Kulhánkovi
jedná se o pravidla ohledně šíření COVID-19; nutno se vždy řídit aktuálními pravidly a opatřením vztahující se přímo na provoz sokolovny Miletín. Za dodržování vždy zodpovídá vedoucí tréninku. Vývoj bude nadále sledován a případná další opatření budou zveřejněna. Odpovídá Nosek.
 

10. Přístup na účet SK pro O.Machačka
je to v řešení; M.Nosek je v kontaktu s Equabank, a.s.

11. Komunikace v rámci sportovního klubu
VV SK požaduje po všech oddílech dodání odpovědných osob (předseda, místopředseda, pokladník, stanovená osoba pro komunikaci SK) jednotlivých oddílů; je nutné dodat tyto informace:
– jméno a příjmení
– telefonní číslo
– mailové spojení

Termín: do 31.12.2021, kontakty poslat na mail: nosek@miletin.cz
Vybraní zástupci se zúčastní lednové schůze VV SK, viz bod 18 tohoto zápisu

 

12. Stav financí k 30.11.2021:
účet: 72.592,_ Kč
pokladna: 27.808 ,- Kč

13. Dotace  tenisovému oddílu za rok 2021
Byly proplaceny náklady na nákup plastových lajn a antuky ještě před přeposláním částky z účtu SK; ta byla převedena omylem, proto si ji SK převede zpět; zpět se převede celá částka 15.000 Kč, protože tenisový oddíl nebyl schopen proúčtovat rozdíl mezi přidělenou dotací a náklady na nákup plastových lajn a antuky
zajistí: Nosek

14. Dotace NSA 2021 pro oddíl mažoretek

oddíl mažoretek poslal soupis požadavků, který je schopen do konce roku nakoupit a proúčtovat do dotace MŮJ KLUB 2021
jedná se o částku 16.656 Kč; vzhledem k tomu, že oddílu mažoretek byly „rezervovány“ finanční prostředky ve výši 20.669 a nejsou schopny je všechny proúčtovat, bude rozdíl mezi požadavkem a rezervovanými prostředky převeden na účet fotbalového oddílu; jedná se o částku 4.013 Kč.
Převod částek na účty oddílů zajistí Nosek
Termín: 2.12.2021

15. Oddíl stolního tenisu
uklidit z chodby sokolovny 1 nepoužívaný stůl
Termín: 15.12. 2021, zajistí L. Fof

16. Nákup starého konteineru na trávu
 Hledat na bazarech a podobně.

17. Brigáda ze dne 20.11.
zúčastnilo se 14 členů; zúčastnili se zástupci fotbalového oddílu, Prasklého řetězu, stolního tenisu
mažoretky nabídly pomoc při úklidu sokolovny
tenis se nezúčastnil a nic ani nenavrhl
rezervy v organizaci brigád; je nutné se zamyslet nad objemem prací vhodných pro brigády a to jak na jednotlivých sportovištích, tak i společných prostorech areálu;
úkol pro všechny oddíly
Termín: 31.12.2021

18. Od roku 2022 zavést pravidlo čtvrtletní účasti zástupců všech oddílů na schůze SK. Leden, duben, červen, září, prosinec.

19. Datová schránka SK
Nosek informoval, že bylo zažádáno o založení datové schránky SK

 

20. Studie sportovního areálu.

Nosek informoval, že městem je oslovena firma, která zpracuje studii na koupaliště a přilehlých areálů – kemp, sportovní areál

 

21. Zápisy ze  schůzí bude zaslán i na odpovědné osoby jednotlivých oddílů:

a) oddíl mažoretek – sl. Medlíková, p. Nováková

b) oddíl stolního tenisu – p. Fof, p. Rais

c) oddíl tenisu – p. Kněžourek, p. Poláček

d) hospodářka klubu – p. Cermanová

 

22.  Termín příští schůze SK:

5.1.2021