Přítomni: Nosek M, Machačka O, Jalový P, Bican B, Kulhánek J, Paulus Z, Marek Vl.

Hosté : Fof L – za stolní tenis, Medlíková – za mažoretky, Poláček M – za tenis

1.Požadavky na dotaci od města Miletín od jednotlivých oddílů
Prasklý řetěz :
10.000 Kč Scorelauf
3.000 Kč startovné na závody
celkem ……. 13 000,-Kč

Stolní tenis:
2000 Kč sítě na stoly
3000 Kč míčky
5850 Kč poplatky za registraci
21000 Kč dresy pro aktivní hráče
celkem …………… 31 850,- Kč

Fotbal:
1) údržba hřiště (hnojivo, vertikutace, apod.)  50.000 Kč
2) startovné v soutěžích a pronájmy hal (hracích ploch)   15.000 Kč
3) cestovné 20.000 Kč
4) pořízení kontaineru na trávu 30.000 Kč
5) nákup sportovních pomůcek a vybavení 25.000 Kč
CELKEM: 140.000 Kč

Tenis:
7800 Kč antuka
6000 Kč čerpadlo na závlahu
celkem ………. 13 800,- Kč

Mažoretky:
17.000 Kč sportovní vybavení, tréninkové oblečení, startovné a registrace

Sportovní klub:
40.000 Kč dokončení zateplení objektu restaurace
CELKEM: 255.650 Kč

2. Průběžně během roku aktualizovat členskou základnu členů oddílů;
požadavky posílat předsedovi SK na mail nosek@miletin.cz
zajistí: předsedové jednotlivých oddílů

3. Zpráva zástupců jednotlivých oddílů na jejich požadavky a plán v roce 2022
MAŽORETKY :
– snaha o účast na mistrovství Evropy (Chorvatsko); jedná se 4 adeptky (Pourová,
Machková, Svatošová a Medlíková)

– z náboru 2 nové členky;


TENIS:
– pokračování ve zvelebování kurtů
– vedení SK má požadavek na uspořádání náborů do oddílu tenisu

– PRASKLÝ ŘETĚZ:
 – uspořádání Scorelaufu
– – podpora A. Dubenecké při závodech Gladiátora, kde nastupuje pod oddílem PR
– start členů na vytrvalostním závodě 400 km

STOLNÍ TENIS:
– oddíl stolního tenisu je limitován počtem 4 stolů; při tréninku někdy i více lidí než 8, kteří mohou hrát neustále
– pokračovat v náborech nových členů, především v řadách školní mládeže; úkol spojit se s učitelem Hofmanem, který vede ve škole kroužek stolního tenisu

FOTBAL:
– snaha o investiční akce typu pořízení vřetenové sekačky, osvětlení hlavní hrací plochy či výměna povrchu umělého hřiště
– zamyslet se nad nákupem sportovního náčiní, které se netýká jen fotbalu (medicimbály, žíněnky..); příští týden na schůzi FO dá dohromady požadavky a
pošle předsedovi SK, zkusí se kouknout po dotačním titulu

4. Ples
ples = kulturní večerní akce; nyní platí omezení 100 lidí na akci; vstup: očkovaní + po nákaze;
odsouhlaseno zrušení plesu v původním termínu 7-0-0; zkusíme vymyslet nový termín a nový způsob formy zábavy
Nosek zajistí zrušení hudby tombolu ponechat u sebe, pokud ji nemůže dárce nechat u sebe, tak do trafiky, pak bude uskladněna .

5. Defibrilátor
Defibrilátor již převzat. Je potřeba zajistit školení ohledně provozu defibrilátoru a zajistit účast lidí na školení;
termín školení: do konce ledna je plán udělat školení; odpovídá Nosek
to proběhne v podvečer pracovního dne do 15.1.2022 pošlou oddíly na nosek@miletin.cz seznam lidí, kteří se školení zúčastní umístění defibrilátoru: do místnosti rozhlasu v budově sokolovny


6. Finance ke dni 5.1.2022
stav účtu 13.514 Kč a pokladna 27.738 Kč
přetrvává stále úkol zajistit přístup na účet SK pro O.Machačku

7. Smlouva s PRO-Doma

– dohoda o elektronické zasílání faktur, zajistí Nosek

8. Národní sportovní agentura dotace Můj klub 2022
SK Miletín podalo žádost. Zpráva z NSA – přišlo mnoho žádostí. Vzhledem k množstvížádostí budou dotace kráceny.


9. Zpravodaj ČUS

– informace z České unie sportu; novinka povinnost mít zapsané skutečné majitele; ale u spolků je to bez povinnosti
– 24.1.2022 VH ČUS; Míra Nosek kandiduje do VV ČUS Jičínska
– nadále dodržovat aktuálně platná omezení vydaná vládou


10. Dopis od místostarostky p. Hlaváčkové
– možnost zveřejnit kulturní a sportovní akce, které bude SK pořádat i na úřední desce města; kontaktovat p. Hlaváčkovou


11. Příspěvky SK od členů pro rok 2022
termín: do 31.5.2022
částky: dospělý člen 500 Kč
dítě 250 Kč


12.Zorganizovat závod v biatlonu
– dle aktuálních sněhových podmínek zkusit uspořádat v areálu SK biatlonový závod, potřeba zapojení co nejvíce organizátorů, aby se to v krátké době stihlo připravit

13. Suché stromy ve sportovním areálu
Stromy budou pokáceny. Jsou nebezpečné. Nabídnout jako topení pro hospodu na hřišti.


Termín další výborové schůze: středa 2.2.2022 od 18hod