Konané dne 06. dubna 2022 v kiosku Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. Bican, P. Jalový

Ostatní spolky : L. Fof

 

1. Dotace Královehradeckého kraje

Prasklej řetěz byl úspěšný v dotaci na Miletínský Scorelauf a získal 10.000,- Kč

 

2. Dotace Město Miletín

                              Požadováno                    Přiděleno

Prasklej řetěz           13.000                             10.000

Stolní tenis               31.850                             16.000

Fotbal                     140.000                              83.200

Tenis                         13.800                              13.800

Mažoretky                17.000                                5.000       

Sportovní klub         40.000                               20.000

Celkem                   255.650                            148.000

 

Hlasováno 7:0:0

 

3. Jarní brigáda

15.4.2022 brigáda fotbalového oddílu – nové lavičky v areálu SK

Stolní tenis provede vyčištění břehu u kempu, termín v pátek dne 15.4.2022 v 9.00 hodin.

Občerstvení zajištěno.

Přes léto bude brigáda výmalby posilovny a úklidu sokolovny.

 

4. Pouťová diskotéka

V pátek 29. dubna 2022 se bude konat pouťová diskotéka. Pořadatelem je fotbalový oddíl.

 

5. Kiosek Na hřišti

Zařídit návrh vzhledu omítky kiosku a zadání provedení M. Bartoníček. Zodpovídá M. Nosek

 

6. Pokladna SK

Stav na účtu 26.748,- Kč

Stav poklady 28.238,- Kč

 

7. Nový zahraniční členové

Když bude v nějakém oddílu nový zahraniční člen postižený současným stavem na Ukrajině nebude po něm požadováno zaplacení poplatků SK

 

8. Poplatky SK

SK příspěvky mají být odeslány do konce května 2022 společně s jmenným seznamem platících. Kdo nebude mít uhrazeno, bude vyřazen z členství.

 

9. Defibrilátor

Školení obsluhy proběhne v měsíci duben. Termín bude upřesněn. Zodpovídá p. Nosek

10. Příští schůze

4. května 2022 v 19.30