Přítomni: M. Nosek, V. Marek,  O. Machačka, B. Bican, P. Jalový, od 19:45 hod Z. Paulus

Omluveni: J. Kulhánek

 

1. Defibrilátor – školení

Školení na použití defibrilátoru provede pan Tomáš Hlavatý, který je sám proškolen v rámci ZZHS; termín školení bude upřesněn, směřováno do týdne 9.-15.5.2022

2. Dětský den

vhodný termín: sobota 28.5.2022
za Sportovní klub: Prasklý řetěz, oslovit Mažoretky, aby přiložily ruku k dílu; sl. Medlíkovou osloví p.Machačka            

3. Závěrečná fáze zateplení restaurace

od soboty 7.5. začne poslední fáze;
Aleš Petřík byl osloven s vypracováním návrhu konečné úpravy fasády ve stylu budovy sokolovny.

4. Nájem z restaurace Na hřišti

Termín pro splacení ½ nájmu byl k 31.3.2022; do dnes není zaplaceno; p. Nosek osloví p. Bartoníčka

5. Unie sportu Jičínska

předseda SK Miletín p. Nosek je nominován jako zástupce Unie sportu Jičínska na celostátní a krajské valné shromáždění US. Rozhodne okresní výbor.

6. Pokladna SK

Stav na účtu 20.527,- Kč

Stav poklady 24.218,- Kč

7. Pojištění budovy restaurace

návrh nové pojistné smlouvy, která vychází z nové obecné hodnoty budovy; VV rozhodl o podpisu nové smlouvy 5-0-0

8. Jarmark = miletínské slavnosti

termín: 23.7.2022; po SK nebude potřeba žádná součinnost, vstup nově zdarma, v případě potřeby pomoci, bude SK nápomocno

9. Ubytování uprchlíků z Ukrajiny v kabinách

rodina má podepsanou smlouvu o nájmu bytu v Hořicích, v řádech dnů se odstěhují a uvolní kabinu

10. Uprchlíci a členství v SK

stále platí, že uprchlíci z Ukrajiny mají opuštěny členské příspěvky pro rok 2022; nyní evidujeme zájem v oddíle mažoretek a fotbalu; VV SK schválil maximální podporu všech potencionálních sportovců

11. Částečná úhrada dotace pro oddíl mažoretek

VV SK souhlasí s částečnou úhradou dotace na účet mažoretek ve výši 2.000 Kč; splatné 5.5.2022, zajistí p. Nosek; hlasování 5-0-0

12. úklid kabin
VV SK schválil sepsání DPP s p. Jindřichem Kulhánkem na úklid kabin za podmínek 130 Kč/hod schváleno 6-0-0