Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. Bican

Za spolky: Poláček, Medliková, Fof, Trnovský

Omluveni: Jalový

 

1  Grosstebnitz

9. – 11. září 2022

Jedou :

Dobrovolní hasiči cca 20

Stará garda fotbal

Stolní tenis – pouze M. Drahoňovský

Mažoretky – nejedou 

 

Odjezd v 10.00 nám. KJE Miletín, poté přes Hořice

 

Spaní v tělocvičně – každý spacák

 

Poplatek 300,- Kč za jednotlivce

 

Zajistit:

Sud malinovky

Dva sudy Miletínské pivo – Pytlák

Kelímky NicNack

Dar – vyryté sklo, kytka

 

2. Ukončení prázdnin – dětský den

Od 14-ti hodin v areálu SK, konec cca 17 hodina

Mažoretky 

Stolní tenis

Skákací hrad

Malování na obličej

 

3. Požadavky oddílů SK

Mažoretky – zatím žádný požadavek začínají od října

Tenis – skříňka na informace o možnosti využití kurtů

         – voda z nádrže, informace jak zacházet s nádrží – projedná Kulhánek s Bobrem

Stolní tenis – Fof odchází z vedení a začíná se starat o mládež

                 – změna kontaktu – Šotola Petr sotola.petr@seznam.cz, tel. 603573981

                 – nahlášeny čtyři dospělé soutěže a dvě dětské

Praslej řetěz – Scorelauf

Fotbal – oba dospělé týmy postoupily výše

          – 3 vlastní dětské týmy a 2 společné s Bělohradem

 

4. Tělocvična

Do konce září odevzdat p. Noskovi požadavky jednotlivých oddílů na využití tělocvičny

 

5. Nový členové

Stolní tenis:

Miroslav Draštík

 

Fotbal:

Tomáš Božek

Vít Marousek

Jan Císař

Jakub Šimek

Vojtěch Ševčík

David Kout

 

Pro : 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

6. Posvícenská zábava

Okolo 11. listopadu

Osloveny oddíly, zda chtějí pořádat posvícenskou zábavu

Do půlky září dát vědět p. Noskovi

 

7. Dotace na výsadbu stromů v areálu SK

Dopadla dotace ve výši 49.284 Kč na výsadbu a údržbu trávníku, která bude dodatečně určena po provedení výsadby.

Výsadba stromků musí být provedena na podzim letošního roku. Zajistí p. Nosek

28.10. proběhne brigáda na výsadbu stromků.

 

8. Dotace NSA

V prvním kole byla naše žádost zamítnuta, z důvodu špatně podané žádosti.

Vzhledem k tomu, že takto byla zamítnuta spousta žádostí, je vypsáno druhé kolo. Budeme tedy žádat v druhém kole.

 

9. Příští schůze SK

07.09. 2022 od 19.00 hod.