Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, B. Bican

Omluveni: P. Jalový, J. Kulhánek

Za oddíly : Poláček, Šotola, Medlíková

Účetní : M. Cermanová

 

1. Pokladna

Hotovost : 22.325,- Kč

Účet : 127.999,50 Kč

 

2. Dotace od města Miletín

Předsedové jednotlivých oddílů zašlou do 31. ledna 2023  požadavek na dotace od Města Miletín. Zaslat M. Noskovi     nosek@miletin.cz

 

3. Proúčtování dotací SK

Řádné proúčtování dotací

Včasné odevzdávání podkladů

 

Jednou za tři měsíce přinést na výborovou schůzi doklady:

– Na účtenkách a fakturách popis k jaké akci náleží

– Pokladní kniha hotovosti

– Výpis z účtu – popis bezhotovostní platby – čeho se týká

 

Odměna M. Cermanové za vedení účetnictví: 5.000,- Kč.

Cermanové se zřídí informační přístup na účet SK Miletín a rovněž jí budou zasílány na její email zápisy ze schůzí.

Pro 5 proti 0 zdržel se 0

m.cermanova@seznam.cz

 

4. Dotace NSA

Za rok 2022 jsme obdrželi dotaci z NSA ve výši 103.200,- Kč

Fotbal – 78.000,- Kč

Mažoretky – 5.200,- Kč

Stolní tenis – 20.000,- Kč

Částky budou odeslány na účty oddílů.

 

5. KHK dotace na Scorelauf

Žádost byla dnešního dne odeslána.

 

5. Valná hromada SK

Valná hromada SK se bude konat 10.03.2023 od 20.00 hod.

 

7. 900. let Miletína v roce 2024

Podílení SK na výročí 900 let Miletína

Vymyšlení akcí

 

8. Příští schůze

Příští schůze se bude konat 01. února 2022 od 18.00 hod