Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, P. Jalový, B. Bican

Omluveni: J. Kulhánek

Za oddíly : Poláček, Medlíková, Šotola, Drahoninský

 

1) Pokladna

Hotovost : 45.124,- Kč

Účet : 19.442,50 Kč

 

2) Kácení stromů v areálu SK

Z důvodu špatného stavu stromů v areálu SK došlo k vykácení stromů za kioskem

Draštík odkoupí dřevo za cenu 45.080,-

Náklady na kácení 25.712,- Kč

Zbylé dříví, větve na topení bude nabídnuto p. Bartoníčkovi a p. Studenému za cenu 200,- Kč za m3. P. Bartoníček také zajistí úklid do soboty 16.04.2023

Dále dojde k vykácení ještě tří stromů, které překáží vybudování oplocení areálu SK

 

3) Dotace Města Miletín

Celková dotace od Města Miletín pro SK byla udělena ve výši 240.000,- Kč

Rozdělení – Žádost – Konečný rozdělení

SK  – 115.000,- – 60.000,- Kč

Fotbal – 158.000,- – 86.000,- Kč

Stolní tenis – 81.400,- – 47.700,- Kč

Tenis – 11.300,- – 11.300,- Kč

Prasklej řetěz – 15.000,- – 15.000,- Kč  

Mažoretky – 20.000,- – 20.000.- Kč

 

4) Pouťová zábava

Pokud nebude zájem z oddílů SK přenechá se zábava jinému zájemci. (dne 6.4.2023 se k pořádání přihlásil oddíl fotbalu muži B)

 

5) Odkup pozemku pod restaurací Na hřišti

Odsouhlasen odkup pozemku pod restaurací Na hřišti od Obce Sokolské v hodnotě 51.360,- Kč

6-0-0

Pověřen jednáním předseda M. Nosek

 

6) 900 let Miletína

11. dubna 2023 proběhne setkání v kavárně Sousedského domu. Oddíly jsou zvány

 

 7) Defibrilátor

Pokud by byl zájem, bude opětovně provedeno školení na defibrilátor

Nosek dohodne s p. Hlavatým termín

 

8) Brigáda

Staří matadoři uspořádají brigádu na stavbu plotu areálu SK. Termín bude upřesněn, dle úklidu dříví a po spolupráci s Městem Miletín

 

9) Nadace Tisport

Na místo výsadby se dostavil redaktor Tipsportu, který sepsal články o výsadbě stromů z příspěvku Tisportu. Byl velice spokojen s výsledkem.

 

10) Vývěska SK

U restaurace Sousedský dům opětovně zřízena vývěska SK.

U tenisových kurtů bude zřízena vývěska pro tenis a nohejbal.

 

11) Stránky SK Miletín.

Jediné aktivní webové stránky  jsou :  výbor SK a Prasklý řetěz. Ostatní oddíly mají stránky neaktivní, jsou zde staré příspěvky nebo vůbec žádné. Je nutné stránky aktivně provozovat. Úkol pro předsedy oddílů.

 

12) Zateplení soklu a natažení marmolitu restaurace Na Hřišti. Náklady na provedení akce jsou dle nabídky ve výši 25 625,- Kč včetně práce. Práce provede M. Bartoníček.

 

13) Příští schůze

03.05.2023 v 18.3