Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, P. Jalový, B. Bican, J. Kulhánek
Omluveni: M. Machačka, L. Marek
Za oddíly:

1. Pokladna
Hotovost: 77.631,- Kč
Účet: 322.189,5 + 240.000 Kč

2. Rozdělení dotace z NSA
Celková částka 202.272,- Kč
Fotbal – 150.000,- Kč
Stolní tenis – 45.000,- Kč
Prasklej řetěz – 2.272,- Kč
Mažoretky – 5.000.- Kč

3. Rozdělní dotace z Města Miletín
Celková dotace od Města Miletín pro SK byla udělena ve výši 240.000,- Kč
Rozdělení – Žádost – Konečný rozdělení
SK – 115.000,- – 60.000,- Kč
Fotbal – 158.000,- – 86.000,- Kč
Stolní tenis – 81.400,- – 47.700,- Kč
Tenis – 11.300,- – 11.300,- Kč
Prasklej řetěz – 15.000,- – 15.000,- Kč
Mažoretky – 20.000,- – 20.000.- Kč

4. Přijetí nových členů
Michal Čopák
Stolní tenis

Kamila Horušická Pozlerová
Luděk Samek
Tenis

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0

5. Platební karty pro poúčty SK
Stolní tenis již obdržel platební kartu
Fotbalu nastaven vyšší limit

6. Vlajky SK
Zadání do výroby nových vlajek SK včetně loga 900 let Miletína

7. Oplocení areálu SK
Vyhrabané základy na plot
Nakoupený materiál
Vedoucí projektu V. Marek ve spolupráci s p. Hlušičkou

8. Grosstebnitz
25. – 27.08.2023
Fotbal
Dobrovolní hasiči
Vedoucí oddíl budou informovat O. Machačku a účasti jednotlivých členů a to do 15.07.2023

9. Propůjčení sokolovny
3. – 6.8.2023 FK Čáslav – bez nároku na sokolovnu, pouze šatny
6. – 11.8.2023 Volejbal Nová Paka
11. – 13.8.2023 p. Kuběna z Prahy – bojové umění
13. – 18.08. FC Lomnice – bez nároku na sokolovnu, pouze šatny

10. Příští schůze
02.08.2023 v 19.30