Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, J. Kulhánek, L. Marek, O. Machačka
Omluveni: P. Jalový
Za oddíly: Šotola

1. Pokladna
Hotovost: 53.588,- Kč
Účet: 152.977,- Kč

2. Revize
Provedení revizí kiosku Na hřišti – elektrika, plyn, komín – zajistí Nosek

3. Valná hromada
Malá účast členů SK.
Přečtení zpráv jednotlivých oddílů. Předseda Nosek jak na VH tak na výboru SK informoval, že
již nebude kandidovat do nového výboru SK, který vzejde z voleb VH 2025.

4. Ples SK
Ověření termínu dohodnutého s hudbou
Rozmyšlení, zda pokračovat v plese SK či zvolit cestou zábavy.

5. Nová terasa před kioskem
Poděkování za provedení velice zdařilé rekonstrukce terasy u restaurace Na Hřišti. Poděkování
patří Petrovi Šotolovi a brigádníkům ze stolního tenisu.

6. Jarní brigáda
Úklid areálu SK
23. března 2024 od 9. hod. sraz 8.40

Plakát Z. Paulus, hrábě, lopaty a kolečka s sebou
Vedoucí B. Bican
Občerstvení zařízeno

7. 900 km pro Miletín
Město Miletín pořádá společně s SK Miletín pochod 900 km pro Miletín. Koná se 4. května
2024.
Diplomy – Z. Paulus

8. Sokolník
V současné době jsou přihlášeni 3 zájemci
V pondělí 18.03.2024 se koná pohovor se zájemci.

9. Účetní závěrka SK
Dotázat pí. Cermanovou ohledně účetní uzávěrky.
Informace pro vedoucí oddílu
Podklady zaslat do 31.03.2024 O. Machačkovi
Podklady od oddílu tenisu zavolá M. Nosek. P. Poláčkovi

10. Členské příspěvky SK
Pro rok 2024 je výše členských příspěvků ve výši
Dospělý 550,- Kč
Děti a mládež do 18-ti let 300,- Kč

11. Příští schůze
3. dubna 2024 19.30