Pravidla provozu na tenisových kurtech.

Tenisové kurty slouží pro tenisový oddíl SK Miletín, který pečuje o jejich stav.
Tenisový oddíl má zamluvené kurty na úterý a čtvrtek od 17:00 do 20:00 hodin.
Ostatní čas je možné využít k pronájmu.

Hrací poplatky pro nečleny SK Miletín:

Na rok 2023………..1500,- Kč/osoba
Na 1 hodinu hry……..200,-Kč/za kurt (na přípravu a úklid kurtu je 30 minut)

Poplatky vybírá:

Recepce Autokemp Miletín, pro ubytované v kempu
Celní škola pro své ubytované
Klůzová Alena tel. 733 674 188
Kněžourek Ladislav tel. 732 777 776

Povinnost uživatelů kurtů:

1. Uživatel musí mít uhrazen hrací poplatek (na potvrzení musí být uvedeno:
datum,čas a jméno uživatele, pro případnou kontrolu na kurtu)
2. Před hrou je nutné zastrčit kabel u čerpadla a kurt řádně nakropit.
3. Po ukončení hry kurt zamést a vytáhnout kabel čerpadla ze zásuvky.
4. Mít obuv vhodnou pro antukové hřiště a udržovat čistotu a pořádek.
5. Před odchodem musí kurty uzamknout a klíče vrátí tam kde je získal.

Za nedodržení pravidel bude hráč z kurtů vykázán bez náhrady !!!