Zápis ze schůze VV SKM z.s. 5.1.2022

Přítomni: Nosek M, Machačka O, Jalový P, Bican B, Kulhánek J, Paulus Z, Marek Vl. Hosté : Fof L – za stolní tenis, Medlíková – za mažoretky, Poláček M – za tenis 1.Požadavky na dotaci od města Miletín od jednotlivých oddílůPrasklý řetěz :10.000 Kč Scorelauf3.000 Kč startovné na závodycelkem ……. 13 000,-Kč Stolní tenis:2000 Kč sítě na stoly3000 Kč míčky5850 Kč…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 1.12.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, , J. Kulhánek, P. Jalový, B. Bican, O. Machačka Omluveni: Z. Paulus   1. Podaná žádost na NSA do 30.11. měla být podána žádost MŮJ KLUB 2022 na NSA, žádost byla úspěšně podána, zažádáno o  částku ve výši  172.000 Kč . Podal Nosek.   2. Podaná žádost o dotaci na Královéhradecký kraj…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 10.11.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, O. Machačka Omluveni: B. Bican 1. Defibrilátor Vybráno ve sbírce na defibrilátor 25.987,- Kč Vybrán defibrilátor AED Lifepak CR v ceně cca 35.000,- Kč Za objednání a nákup zodpovídá Nosek   2. Sportovní potřeby pro fotbalový oddíl Topinka předal SK dar se sportovním oblečením pro…

Mistryně ČR z řad mažoretek!

Dne 30.10.2021 se v Lounech po dlouhé odmlce konalo Mistrovství České republiky v mažoretkách. Na toto mistrovství se vypravila starší děvčata – Aneta Machková, Dorota Pourová a Daniela Svatošová. Děvčata velmi překvapila svými “pocovidovými” výkony a odvezla si krásné medaile. Jako první se na start postavila Aneta s Dorotou s náčiním baton (hůlka). Tento výkon si od poroty vysloužil…

Defibrilátor – výsledek sbírky

Vážení přátelé. SK Miletín vyhlásil na podzim tohoto roku finanční sbírku na zakoupení defibrilátoru, který bude sloužit nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti v případě potřeby.  Díky dárcům se podařilo vybrat celkovou částku ve výši 25 987,- Kč. Předpokládaná cena nového defibrilátoru je kolem 55 000,- Kč. Zbytek financí doplatí SK Miletín ze svého konta a bude také…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 13.10.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový Omluveni: B. Bican, O. Machačka   Brigáda SK Brigáda SK se bude konat v sobotu 6. listopadu 2021 2. Defibrilátor Ve sbírce se vybralo 23.987 Kč cena nového se pohybuje okolo 55.000 Zbylá částka bude financována z SK     3. Zápis u US Zaslat zápis členů SK…

Rozloučení s panem Voňkou

Město Miletín si ve spolupráci s SK Miletín připomenou našeho významného občana, bývalého místostarostu obce, předsedu SK Miletín, funkcionáře FO Miletín a hlavně kamaráda, pana Oldřicha Voňku. V době pandemie zemřel dne 14.listopadu 2020, tři dny po svých 92. narozeninách pan, Oldřich Voňka. Nepříznivá situace v naší zemi nám nedovolila se s naším Oldou rozloučit. Čekali jsme na dobu,…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 01.09.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. Bican, P. Jalový Ostatní: V. Fof Zateplení kiosku na hřišti Dozateplení kiosku provede Bartoníček Martin. Nosek si vyžádá od něho rozpočet na tuto akci.   2. Großstöbnitz a rozloučení s p. Voňkou Prozatím Německo spadá do červeného semaforu, což by v současné době znamenalo pro…

Defibrilátor

Sportovní klub Miletín vyhlašuje veřejnou sbírku na zakoupení defibrilátoru, který bude trvale umístěn v sokolovně. Sloužit bude nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti. Pokladnička je umístěna v Infocentru Mateřídouška. Finanční podporu lze také zasílat na číslo účtu SK Miletín 1026272869/6100 v.s. 2021. Za finanční dary předem děkujeme.

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 05.08.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. BicanOmluveni: P. Jalový 1. Zjišťování dotací na sportoviště s umělým povrchemNárodní sportovní agentura vyhlásila dotační tituly. Zjistit, zda by se dala využít na sportoviště s umělým povrchem. Bližší informace zjistí Machačka, Nosek. Pokud lze dotaci použít, žádost o dotaci zpracuje a podá Nosek. Termín do…

Sportovní klub Miletín z.s.

Jiřího z Poděbrad 219

Miletín 50771

IČ : 44477210

prasklejretez@seznam.cz

www.skmiletin.cz