Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, O. Machačka
Omluveni: B. Bican, L. Marek
Za oddíly: Šotola, Drahonínský, Správce sportoviště : Vitalij

1. Pokladna
Hotovost: 2.000,- Kč
Účet: 33.101,- Kč

2) Oslavy 8.6.20024
Turnaj přípravek od 9.00
Zápas A mužstva 14.00
Zápas fotbalové školičky SK Miletín – TJ Rasošky od 16.00
Zápas internacionálů – 17.00
Vstupné na oba zápasy 60,-
Parkování hráčů A zápasu venku před areálem SK
Rozhodčí z A zápasu budou pokračovat na internacionály
Dárkový koš pro internacionály
Během druhého zápasu bude pro sponzory připraven VIP stůl
Zábava na Hřišti – hudba Z. Filounek – začátek 20.00

3) Pochod 900 km pro Miletín
Od 9.00 do 18.00 na hřišti
M. Nosek + vždy jeden člověk

4)
Dotace na výsadbu stromů přes Nadaci Škoda auto nebyla úspěšná.

5) Dotace NSA.

Byla vyhlášena dotace kromě jiného také na nákup pozemků až do výše
800 000,- Kč. Oficiální odhad majetku ČOS je hotov, nyní Nosek a Šotola zajistí odhad hodnoty
sportovišť, které v minulosti buď vybudovalo SK Miletíně nebo město Miletín.
Podporujeme podání žádosti a žádáme zastupitele města Miletín o schválení podání dotace na
nákup pozemků v majetku České obce sokolské ve sportovním areálu.

6) Sázení stromků v sobotu 11.5.2024
Schůzka ohledně sázení v pondělí 6.5.2024 ve spolkovém domě čp. 5

7) Přijetí nových členů SK
Fotbal
Daniel Wachtl
Vojtěch Haman
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

8) Byla provedena aktualizace údajů v NSA, ČUS a u Krajského soudu.

9) Předání nových venkovních židlí.
Do užívání bylo předáno nájemci restaurace Na hřišti celkem 40 nových židlí na terasu.

10) Příští schůze
5. června 2024 v 19.30