Zápis ze schůze VV SKM z.s. 01.09.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. Bican, P. Jalový Ostatní: V. Fof Zateplení kiosku na hřišti Dozateplení kiosku provede Bartoníček Martin. Nosek si vyžádá od něho rozpočet na tuto akci.   2. Großstöbnitz a rozloučení s p. Voňkou Prozatím Německo spadá do červeného semaforu, což by v současné době znamenalo pro…

Defibrilátor

Sportovní klub Miletín vyhlašuje veřejnou sbírku na zakoupení defibrilátoru, který bude trvale umístěn v sokolovně. Sloužit bude nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti. Pokladnička je umístěna v Infocentru Mateřídouška. Finanční podporu lze také zasílat na číslo účtu SK Miletín 1026272869/6100 v.s. 2021. Za finanční dary předem děkujeme.

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 05.08.2021

Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. BicanOmluveni: P. Jalový 1. Zjišťování dotací na sportoviště s umělým povrchemNárodní sportovní agentura vyhlásila dotační tituly. Zjistit, zda by se dala využít na sportoviště s umělým povrchem. Bližší informace zjistí Machačka, Nosek. Pokud lze dotaci použít, žádost o dotaci zpracuje a podá Nosek. Termín do…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 10.12.2020

Přítomni:             pp. Nosek, Bican, Marek, Machačka, KulhánekOmluven:           pp. Jalový, PaulusHost:   Můj klub Podaná žádost na Národní sportovní agenturu „MŮJ KLUB“ ve výši 101.875,- Kč   2. Dotace KHK Dnes, 9.12.2020 podána žádost na Královéhradecký kraj na akci Scorelauf 2021, žádost o podporu ve výši 20.000 Kč, celkové náklady 36.100 Kč; podklady předány zástupci PŘ  …

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 8.8.2020

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, P. Jalový, J. Kulhánek, B. Bican Omluveni: V. Marek   Seznam akcí pořádaných oddíly SK Miletín – Scorelauf – 5.9.2020 – PŘ – Štěpánská diskotéka – 26.12.2020 PŘ – Posvícenská zábava termín se upřesní – Fotbal – Poslední kop – 7.11.2020 – Fotbal – Zimní badmintonová liga –…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 8.7.2020

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, P. Jalový, B. Bican, V. Marek, J. Kulhánek     Příspěvky fotbal – Do konce týdne dojde k převodu peněz z účtu fotbalu na účet SK. Německo Grosstebnitz 21. – 23. srpen 2020 – Němci mají v plánu pořádat letošní setkání v jakékoliv formě, i v menším množství zúčastněných – Miletínští hasiči jak dospělý,…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 3.6.2020

Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Machačka, Bican, Marek, Kulhánek Omluveni: Dále přítomni za spolky Miletína: T. Trnovský, M. Svobodová, A. Medlíková, J. Němeček, L. Fof   1) Německo Grosstebnitz – 21. pátek – 23. 8. neděle 2020 – Mladí hasiči nejedou do Německa, M. Svobodová nemůže jet z pracovních důvodů, rodiče dětí mají problém s termínem před koncem prázdnin – Dospělý…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 6.5.2020

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, P. Jalový, B. Bican, V. Marek, J. Kulhánek     Pojištění u ČUS – Úrazové pojištění je zajištěno pro veškeré členy SK Noví členové SK – Zaplacení členský příspěvků pro členy SK Miletín se prodlužuje do 30.06.2020 z důvodu koronaviru   Prodej dřeva – Měkké dřevo 450,- Kč –…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 4.3.2020

Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Machačka, Bican, Marek Omluveni: Kulhánek Dále přítomni za spolky Miletína: Sabina Vondráčková   1) Mažoretky – Mladší mažoretky začínají od 9. března 2020 od 16.00 do 17.30 hod. Opětovně začnou nyní pod vedením Sabiny Vondráčkové – každé pondělí. – Do Sousedských listů dát nábor na mažoretky s termínem nějaké pondělí v dubnu.   2) Ples…

Zápis ze schůze VV SKM z.s. 29.1.2020

Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Kulhánek, Machačka, Bican, Marek Omluveni: Dále přítomni za spolky Miletína:   1) Výsledky voleb do výboru SK z valné hromady konané dne 39 hlasujících Zvoleni: Machačka Nosek Paulus Jalový Marek Bican Kulhánek   Nezvoleni: Novák Malý   Volba výkonných orgánů SK Předseda Nosek Pro 7:0:0 Místopředseda Machačka 7:0:0 Zapisovatel Paulus 7:0:0  …