Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, A. Novák, P. Jalový, J. Kulhánek, B. Bican, O. Machačka

 

1. Účet SK

– podán návrh na zřízení podúčetů SK Miletín pro jednotlivé oddíly

– do příští schůze zjištění nabídek jednotlivých bank – M. Nosek

 

2. Ples

– oslovení kapely Magnet. Tato souhlasí, ale termín plesu SK je přesunut na sobotu 24.2.2018

 

3. Badmintonový turnaj dvojic

– termín turnaje přesunut z 14.10.2017 na pátek 17.11.2017

4. Podzimní brigáda SK

– dne 18.11.2017 se od 9.00 hod. bude konat brigáda v areálu SK

– muži budou uklízet okolí sokolovny a ženy vnitřek sokolovny

 

5. Rozpis provozu sokolovny

– vytvořen rozpis provozu sokolovny pro zimním období 2017-2018

– rozpis je k nahlédnutí na stránkách www.skmiletin.cz

 

6. Noví členové SK Miletín

– do SK Miletín byli přijati noví členové

– Jan Zahradník – fotbal muži        7-0-0

– Hansi Agrebi Marwel – fotbal muži    7-0-0

–  Vojtěch Olah – fotbal dorost        7-0-0

 

7. Freundstaft s Grösstebnitz

– návrh na rozšíření přátelství mezi obcemi Miletín a Grösstebnitz i mimo fotbalový oddíl, z důvodu již nevelké fotbalové základny jak v Groösstebnitz, tak i u nás v Miletíně

– zamyšlení se nad tím, jak by přátelství mělo pokračovat v dalších letech

 

8. Akce pro Matěje – Vestec u Prahy

– ve Vestci u Prahy zorganizovali akci pro Matěje Kučeru. Tuto akci pomohl zorganizovat Jan Kučera a Pavel Balihar.

– akce se zúčastnil fotbalový oddíl staré gardy

– dne 7.5.2018 možné tuto akci oplatit a založit tak do budoucna nové přátelství mezi obcemi

– více o této akci v příštím vydání Sousedských listů