Konané dne 02. března 2022 v kiosku Na hřišti v Miletíně
Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, J. Kulhánek, B. Bican
Omluveni: P. Jalový

1. Mažoretky
Vzali jsme v podvědomí stanoviska rodičů dětí, které ukončily své působení v mažoretkách.
Pohovořit o další možnosti s rodiči a s pí. Medlíkovou o dalším fungování oddílu mažoretek
Přístup mažoretek na a podúčet SK zůstává stejný jako doposud pí. Novákové


2. Ubytování uprchlíků v sokolovně
V současné době jsou v sokolovně (v kabinách v prvním patře) ubytováni 3 lidé z Ukrajiny
Do budoucna je možnost, pokud bude zapotřebí, ubytovat v sokolovně až 2O lidí
V současné době je možno využívat sokolovnu dále v neomezené úpravě


3. Defibrilátor
Bude určen termín proškolení


4. Účet SK
14.836,- Kč na účtu SK
28.238,- Kč v hotovosti


5. Česká unie sportu
Informovat členy SK
Využívání nabídek zdravotních pojišťoven – plavání, nákup sportovního vybavení….
Dotace – Sportuj s námi – pro různé jednorázové akce


6. Pojištění kiosku na hřišti
M. Nosek zjistí současný stav pojištění kiosku na hřišti


7. Příští schůze
6.4.2022 od 19.00