Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, J. Kulhánek, P. Jalový, O. Machačka
Omluveni: L. Marek
Za oddíly: Kněžourek, Šotola, Medlíková

1. Pokladna
Hotovost: 47.166,- Kč
Účet: 158.660,- Kč

2. Dotace od města Miletín
Pozdě došlo k proplacení dotace oddílu tenisu a SK
Přerozděleno tedy bude 5.640,- Kč
2.000,- Kč Fotbal
2.000,- Kč Stolní tenis
1.640,- Kč Mažoretky
Na příští schůzi bude pozvána pí. Cermanová
Do únorové schůze mají čas jednotlivé oddíly podat své požadavky na dotace od města pro rok 2024.

3. Beton před hospůdkou
V současné době se pracuje na betonu před hospůdkou na hřišti.
Při částečném odkrytí betonu bylo zjištěno, že je zřejmě poškozen odpad z hospůdky.
Bude objednána kamera na kontrolu odpadů.

4. Národní sportovní agentura
Podána žádost o dotaci na 213.700.- Kč

5. KHK
Podána žádost o dotaci na Miletínský Scorelauf ve výši 20.000,- Kč

6. Internacionálové fotbalisti
Předběžně se jedná o fotbalovém zápasu Miletín vz. Internacionálové
Cena zápasu 35.000,- Kč + dopravné cca 15.000,- Kč
8.6.2024

7. Televizní utkání na ČT
V současné době probíhá komunikace s českou televizí a krajským fotbalovým výborem o možnosti odvysílání utkání SK FO Miletína na ČT v rámci 900 let Miletína.

8. Ples SK
03.02.2024 od 20.00 hod.
Hudba Bajonband
Vstup, tombola – Fotbal
Bar – Mažoretky a stolní tenis
Úklid – PŘ
Plakát – Kožíšek, vstupné 150,- Kč
Výzdoba – Nosek
Šatna – Tenis
Vstupenky – Nosek, Rais
Shánět dary do tomboly – přijímá buď Nosek, popřípadě infocentrum

 

8. Klíče sokolovna
Budou vyměněny vložky zámků sokolovny
Požadavky oddílů na klíče:
1x Prasklej řetěz
4x Stolní tenis
1x Bartoníček
7x Fotbal
1x Mažoretky

1x Hasiči

9. Účet SK
PŘ žádá o vydání platební karty k podúčtu SK

10.Zimní provoz tělocvičny a posilovny.
Vzhledem k tomu, že zatím není obsazeno místo sokolníka, nebude moci veřejnost využívat ani sokolovnu ani posilovnu. Tělocvičnu a posilovnu mohou využívat pouze oddíly podle rozpisu.
Zodpovídá trenér nebo vedoucí oddílu.

11. Podzimní brigáda – úklid areálu.
Z důvodu špatného počasí byla brigáda zrušena a je přesunuta na jaro. Termín bude upřesněn.

12. Akce přes zimu
Turnaj ve vybíjené dospělých – termín bude upřesněn. Odpovídá Nosek
Turnaj ve vybíjené děti – termín bude upřesněn. Odpovídá Nosek.
Biatlon – zaleží na počasí, termín bude upřesněn. Odpovídá Nosek