Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, P. Jalový, O. Machačka, A. Novák, J. Kulhánek, B. Bican

Přizvaní: Fof

1. Stolní tenis

– došlo k nápravě komunikace

2.  Jarní brigáda

– venkovní úklid areálu SK

– dne 23. března 2019 od 9.00 hod.

– s sebou hrábě, lopaty, košťata

3. Výroční schůze SK Miletín

– 30. března 2019 v 19.30 v kiosku Na hřišti

– dát na vědomí všem spolkům (fotbal, stolní tenis, tenis, PŘ, mažoretky, cvičení žen)

4. Cvičení žen

– na příští schůzi pozvat vedení z cvičení žen

5. Brigády pro SK

– během roku SK pořádá 4 akce na kterých je zapotřebí odpracovat nějaké hodiny (2 x brigáda jaro, podzim, jarmark, dětský den)

– na těchto akcích má každý dospělý člen SK odpracovat celkem za rok 5 hodin, neodpracovaná hodina se bude proplácet 100,- Kč na účet SK

6. Zateplení sokolovny

– od 11. března 2019 začnou práce na zateplení sokolovny

– konec by měl být do dvou měsíců

7. Ples

– příští ples bude 28.2.2020

– hudba pro rok 2020 zůstává stejná jako pro rok 2019

– příjmy 24.252.-

– výdaje 10.428.-

– výdělek 13.824.- Kč

– SK – 6.824 SK

– PŘ bar 2.500.-

– Fotbal úklid 1.500.-

– Stolní tenis pokladna 1.000.-

– Tenis šatna 1.000.-

– Mažoretky tombola 1.000.-

8. Kiosek Na hřišti

– zkontrolovat doplacení nájmu za kiosek pro rok 2018

9. ČUS – úrazové pojištění – členové SK jsou pojištěni pod českou unií sportu v případě úrazu při sportovní činnosti pod SK