Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Kulhánek, Machačka, Bican, Marek

Omluveni:

Dále přítomni za spolky Miletína:

 

1) Výsledky voleb do výboru SK z valné hromady konané dne

39 hlasujících

Zvoleni:

Machačka

Nosek

Paulus

Jalový

Marek

Bican

Kulhánek

 

Nezvoleni:

Novák

Malý

 

Volba výkonných orgánů SK

Předseda Nosek

Pro 7:0:0

Místopředseda Machačka

7:0:0

Zapisovatel Paulus

7:0:0

 

2) Seznamy členů SK v jednotlivých oddílech

Provést kontrolu, evidence všech členů SK pod jednotlivými oddíly

Evidence zaplacených příspěvků bude uvedena na stránkách SK

Při zaplacení příspěvků bude odevzdán jmenovitý seznam, kdo zaplatil

Seznam členů odevzdat do příští schůze VV

Popřípadě zjištění přispívajících členů, kteří chtějí přispět SK. Tyto osloví jednotlivé oddíly.

3) Dotace od města

Do 31. ledna odevzdat žádosti o dotace za jednotlivé oddíly p. Noskovi

 

 SK

10.000 defibrilátor

50.000 fasáda zateplení

Celkem 60.000

 

 

Fotbal

Startovné v soutěžích, pronájmy hracích ploch 20.000

Údržba hrací plochy 30.000

Materiální vybavení dresy, míče pomůcky 20.000

Cestovné 15.000

Celkem 85.000

 

Stolní tenis

Cestovné 2.000

Turnaje 4.500

Letní soustředění 5.000

Pálky míčky 5.500

Sportovní vybavení 18.000

Dresy 10.000

Celkem 45.000

 

Prasklej řetěz

AlpineTour  6.000

Scorelauf   10.000

Opravárenský materiál 3.000

Startovné 2.000

Dresy, bundy 7.000

Celkem: 28.000

 

Tenis

 

Mažoretky

0

 

4) Ženy cvičení

Na příští schůzi pozvat Šimkovou, projednat o založení oddílů cvičení žen

 

5) Ples

Do tomboly vložit 2.000,- Kč za SK, dále od sponzorů 

400 losů po 20,- Kč

 

6) Další schůze

Středa 4. března 2020