Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, O. Machačka, B. Bican, P. Jalový,
Za spolky:
Omluveni: J. Kulánek

1. Pokladna
V hotovosti 24.675- Kč
Na účtu 6.049,50 Kč
Doplacen nájem za kiosek


2. Dotace – Zasaď strom
V pátek 28. října 2022 se konala brigáda
Účast 52 členů a příznivců SK
V současné době se dodělávají kůly a ochrana stromků proti okusu
26.08.2022 již přišlo 49.284,- Kč již přišlo od Nadace Tipsport
Stromky a věci okolo výsadby náklady 65.330,- Kč
Po vyúčtování a doložení nákladů na údržbu trávníku bude zaslána částka 49.284,- Kč
Podklady k proúčtování nákladů předá O. Machačka
Článek pro Sousedské listy napíše M. Nosek

3. Podána žádost Národní Sportovní Agentura
Byl zadána žádost do druhého kola na dotaci z NSA pro rok 2023
Ve výši 210.700 ,- Kč
4. Pozemky v areálu SK
Podání žádosti o odkup pozemků v areálu SK patřících Obci sokolské na Město Miletín
5. Valná hromada
Z důvodu, že se nemůže zúčastnit M. Nosek a O. Machačka přesouvá se termín na 9. prosince
2022 od 19.00

6. Základna členů SK Miletín
Vedoucí jednotlivých oddílů aktualizují seznam svých členů, kteří platí příspěvky SK, který
bude k nahlídnutí u M. Noska

7. KHK vyhlásil možnost získáni daru na provozní energie
Od 15. listopadu do 15. prosince lze žádat o dar na provozní energie pro spolky
200 Kč na dítě (4. až 18. let)
Žádost podá M. Nosek k datumu 15. listopadu 2022

8. Dotační program KHK
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro
všechny“
SK bude žádat o dotaci pro Miletínský Scorelauf

9. Zdravotník
Poptat se, zda by někdo neměl chuť dělat zdravotníka (převážně na domácích fotbalech)


10. Závlaha
Doprava vody z vrtu u koupaliště do rezervoáru v areálu SK
Zjištění možnosti dotace M. Nosek z KVK – Podpora investic do sportovních objektů


11. Místnost na pomůcky v sokolovně
Zamyšlení se, kde a jak skladovat pomůcky pro jednotlivé sporty fungující v sokolovně.

12. Areál SK
Plot areálu k hlavní silnici.


13. Příští schůze
9.12.2022 od 18.00 hod.