Přítomni: Nosek, Paulus, Jalový, Machačka, Bican, Marek

Omluveni: Kulhánek

Dále přítomni za spolky Miletína: Sabina Vondráčková

 

1) Mažoretky

– Mladší mažoretky začínají od 9. března 2020 od 16.00 do 17.30 hod. Opětovně začnou nyní pod vedením Sabiny Vondráčkové – každé pondělí.

– Do Sousedských listů dát nábor na mažoretky s termínem nějaké pondělí v dubnu.

 

2) Ples

– Příjmy

Platících 62 – 6.200,- Kč

Tombola příjem 7.290,- Kč

Šatna 300,- Kč

Bar 15.510,- Kč

– Výdaje

Hudba 9.500,- Kč

Pronájem 784,- Kč

Šebrle bar 4.963,- Kč

Pivo, jídlo Bartoníček 4.000,- Kč

– Výdělek 10.053,- Kč. Letos celý výdělek zůstane pro potřebu SK Miletín.

– Příští rok se ples SK Miletín bude konat v sobotu 6. března 2021

Hudba zůstává stejná Bečoband

 

3) Dotace MŠMT

SK Miletín získal dotaci pro rok 2020 ve výši 108.900,- Kč

4) Dotace od Města Miletín

Schválení proběhne v pondělí 9.3.2020

 

5) Jarní brigáda

– Proběhne osázení břehu u kempu a koupaliště. Potřeba zajistit cca 15 až 20 lidí.

Brigáda by měla proběhnout do 14-ti dní.

– Dne 10.4.2021 proběhne brigáda úklidu areálu SK Miletín.

– Každý člen SK by měl odpracovat za rok 5 hodin. Každá neodpracovaná hodina bude účtována 100,- Kč.

– Na každé brigádě by měl být přítomen člen výboru, který rozdá práci

 

6) Dřevo popadané po vichřici a uhynulé stromy

Prodej dřeva po vichřici a uhynulé stromy. Bude zjištěna cena za prodej.

 

7) Příští schůze se bude konat 2. dubna