Přítomni:  Nosek, Machačka, Paulus, Novák, Jalový, Kulhánek, Bican 

1) Seznam členů, kteří nezaplatili příspěvky za SK Miletín

Do zářijové schůze veškeré kluby dodají jmenný seznam se zaplacenými příspěvky

 

2) Dětský den

Předseda SK poděkování klubům, kteří se účastnili dětského dnu

 

3) Miletínský jarmark

Pomoc při zařizování Miletínského jarmark zajistí oddíl fotbalu a stolního tenisu. Zajištění pokladny.

4) Podrkonošský maraton

Dne 10. srpna se v Lázních Bělohrad koná podkrkonošský maraton. Byla pozměněna trasa, která nyní poveden přes Miletín.

Miletín byl požádán o pomoc při zajištění závodu a to občerstvovací stanice na náměstí a řízení dopravy na náměstí.

Občerstvovací stanici zajistí Prasklej řetěz.

Dohled nad provozem hasiči Miletín

Zjistit možnost propagace Miletínského Scorelaufu. – M. Nosek

 

4) Německo

Přijede cca 55 účastníků. Několik ubytováno u rodin, ostatní v kempu. 

Mladí hasiči, fotbal stará garda, nohejbal, volejbal?

Upomínkový předmět pro každého NicNack, za město vlajka města

 

5) Příští schůze výboru SK

Dne 9. srpna 2019 od 19.30 schůze SK

Doladit Německo

 

6) Dotace MŠMT

Zatím žádné nové zprávy

 

7) Sociálky a sklad na dráze, dodělávky

Brigáda během září, října, kdy budou dodělání venkovní omítky

 

8) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Dotace na venkovní posilovnu nedopadla. Vše jsme měli řádně dodáno, avšak jsme nebyli vybráni.

9) Dotace od KHK

Prasklej řetěz dostal 10.000,- Kč, které budou použity na Zajištění Miletínského Scorelaufu.