Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, P. Jalový, O. Machačka

Omluven: A. Novák, B Bican, J. Kulhánek

 

  1. Účty SK Miletín z.s.

– by zřízen nový účet u Equabank

– každý oddíl má svůj podúčet (SK 1026272869/6100, fotbal 1026272949/6100, stolní tenis 1026272965/6100, Prasklej řetěz 1026273044/6100, mažoretky 1026273239/6100, tenis 1026273167/6100)

 

  1. Návrh na zápisy

– krajský soud žádá o zapsání návrhů na zápis statutárního orgánu a vzniku členství ve statutárním orgánu, návrh na zápis způsobu jak jedná statutární orgán za spolek a kolik členů má statutární orgán, návrh na zápis osob, které tvoří kontrolní orgán – přepošle M. Nosek

 

  1. Dotace KHK

– Prasklej řetěz nedostal pro rok 2018 dotaci od KHK

  1. Jarmark

– 28.7.2018 se koná Miletínský jarmark

– stolní tenis zajistí dva lidi na jednu pokladnu

 

  1. Dotace na MŠMT

– zatím není celá schválena

 

  1. Poplatky SK

– zaplaceno mají Fotbal, Prasklej řetěz, Mažoretky (dodají seznam)

– nezaplaceno mají Tenis, Stolní tenis – M. Nosek vyrozumí předsedy oddílů, že jim byl navýšen poplatek o penále. Pokud nebudou poplatky zaplaceny do 1.7.2018 bude spolkům omezen přístup na sportoviště SK.

 

  1. Kiosek – WC ženy

– J. Kulhánek dohodne s Šotolou, kdy bude vystavěno bednění a následně vybetována podlaha

– potřeba 3 lidi na brigádu

– předběžný termín 9.6.2018 nebo 23.6.2018