Konané dne 05. října 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

 

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, J. Kulhánek, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B. Bican

 

1. Nový oddíl SK

– A. Medlíková oznámila, že by ráda založila oddíl mažoretek

– Oddíl by byl pro děti od 4 do 15 let a to jak pro holky, tak pro chlapce

– Výbor SK odsouhlasil vznik nového oddílu 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

2. Dotace od MSMT

– Kluby, které mají přidělenu dotaci musí do konce října odevzdat faktury v potřebné výši.

– Pokud nepředloží faktury, bude jejich částka rozdělena mezi kluby které budou mít vyfakturováno více.

 

3. Dotace od Městského úřadu v Miletíně

– Na příští schůzi přinést proúčtování dotací od Městského úřadu v Miletíně

4. Stolní tenis

– Dodat přihlášky a poplatky za členy v SK

– Dva staré stoly, které budou předány ZŠ Miletín se nechají opravit v dílnách Městského úřadu

 

5. Noví členové SK

– Do oddílu Prasklej řetěz byli přihlášeni noví členové : Tadeáš Paulus, Julie Krátká, Petr Hlavatý, Barbora Nováková

 

6. Posvícenská zábava

– Dne 12.11.2016 by se měla konat posvícenská zábava. Tuto každoročně zabezpečoval Městský úřad v Miletíně. Tento však již nemá zájem o další konání a tak nabídl tuto možnost oddílům SK Miletín.

 

7. Ples SK

– Ples SK se bude konat 18.2.2017. Již je zapotřebí rezervovat na tento termín kapelu. Návrhy na kapelu můžete předložit na příští schůzi, nebo p. Noskovi. Popřípadě se potat na kapely M. Hlavatého ze Sousedské zahrádky

– Také je již zapotřebí schraňovat dary do tomboly

 

8. Zázemí pro sportovní materiál

– Zázemí pro sportovní materiál, které se má přistavět k stávající vodárně. K tomuto byla odsouhlasena změna, že se stávající vodárna nebude zachovávat a místo ní se postaví zcela nová budova, ve které bude také zázemí pro sportovní materiál.

– Dle počasí by se se stavbou mohlo začít již tento rok.

 

9. Sokolovna

– Byl vyhotoven rozpis časů využití sokolovny pro jednotlivé oddíly pro podzim, zimu a jaro 2016-2017.

– Rozpis uložen v příloze