Přítomni: pp. Nosek, Machačka, Marek, Jalový, Kulhánek, Bican
Omluven: p. Paulus
Hosté: p. Šotola P.

 

1.Stav financí k 31.12.2023
pokladna: 43.166 Kč
účet: 158.017 Kč

2. Výměna vložek zámků sokolovna
1x PR, 4x ST, 8x fotbal, 1x hospoda, 1x mažoretky a 1x hasiči
výměna proběhne v pátek 5.1.2024 – je potřeba si klíč převzít v infocentru (pátek, sobota
dopoledne) převzetí jmenovitě proti podpisu; oddíly s více klíči dodají seznam lidí, kteří si
klíče převezmou

3. Úklid v sokolovně
nově chodí do sokolovny uklízečka města – chodí 1x týdně v pondělí
jen nutné uklidit věci, které se povalují „volně“; veškeré věci budou mít své předem
stanovené místo, na kterých vždy po cvičení budou vráceny!
4. předání bytu v sokolovně čp. 219
předání bytu proběhne v pátek 5.1.

5. VH ČUS Jičínska
je nutné zajistit účast na VH, která se 15.1.2024 od 16:30 hod ve velké hale SK Jičín.
Delegát za SK Miletín: Petr Jalový.

6. Zápas internacionálů 8.6.2024 + doprovodný program:
– předzápas obstará mistrovské utkání „A“ týmu; zajistit rozhodčí jak na mistrák tak i na
exhibiční utkání
– v poločase internacionálů vystoupení mažoretek
– mezi zápasy přátelské utkání miniškoličky
– poptat Honzu Mečíře na komentování celého odpoledne ( dohodnuto Honza Mečíř bude
akci komentovat)

7. NSA

– nové podmínky pro vyhlášení provozní dotace MŮJ KLUB 2024; novinkou je to, že
nyní byly vyřazeni oddíly, které mají méně než 20 členů;

 

8. Turnaje ve vybíjené

O.Machačka zašle termíny přátelských utkání „A“ mužstva a od toho se budou odvíjet volné
termíny pro pořádání turnajů

 

9. Beton před hospodou
zítra se zde potká Míra Nosek s Petrem Šotolou a domluví se na postupu dále

10. Dotace města spolkům 2024
platí termín do únorové schůze dodat z jednotlivých oddílů své požadavky
vyúčtování dotace pro letošní rok 2024 provede M. Nosek.

11. Ples
plakát – Kožíšek – Petr Jalový poptá Tomáše – zařízeno
promotér – Jan Mečíř; dát reproduktor k baru; Petr Jalový se J. Mečíře zeptá
vstupenky + předprodej: Nosek
tombola:
rozdělit tombolu na slosovatelnou x přímo výherní losy (20ks slosovatelných)
zajistit:
a) přípravu tomboly – lístky a brčka, los s razítkem výherní; min. 500 ks; cena: 20 Kč/los
b) prodej losů na sále – 2 mladé holky
c) výdej tomboly – 2 osoby, které budou tombolu vydávat v šatně
d) vyplatit kapelu – peníze ze vstupu + tomboly

12. Zajistit smuteční kytku

za SK Miletín do Großstoebnitz, neboť zemřel Werner Elker.
Delegaci za SK domluvíme podle termínu posledního rozloučení.

13. Termín další schůze

7. února 18hod