Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, J. Kulhánek, P. Jalový

Omluven: O. Machačka, A. Novák

 

  1. Stroj posilovací

– Schválen nákupu posilovacího stroje Autark 500 za cenu 4.000,- Kč

– Stroj bude zaplacen z výdělku za používání posilovny

  1. Zákon GDPR

– Zákon o ochraně osobních údajů se týká také SK Miletín

– Na zprávu nebudeme najímat firmu (náklady cca 2.000,- Kč/měsíc), předseda SK bude vyškolen a bude vést potřebné dokumenty (bez nároku na odměnu), stejně jako bude mít na starosti skladování přihlášek a ostatních podléhajících dokumentů. Za jejich evidenci bude poté zodpovídat.

 

  1. Dotace MŠMT

– Zatím nejsme ve schválených dotacích, ještě není vše uzavřeno

  1. Banky – podúčty

– M. Nosek zahájí jednání s Equa bankou o zřízení účtu u této banky

 

  1. Brigáda kiosek

– Potřeba udělat betonovou základovou desku pro WC ženy

– Do konce týdne bude provedeno zasypání trubek a zasypání drtí

– Poté bude dohodnut se Šotolou termín, kdy bude brigáda. Termín bude vyvěšen na stránkách SK

– Dále bude brigáda na vyzdění stěn – termín bude také na stránkách SK

 

  1. Život pro Matěje

– Předseda SK poděkoval Prasklému řetězu, který pomohl s organizací a zejména pak s provozem stánku s občerstvením jehož veškerý výdělek byl předán na konto Život pro Matěje

 

  1. 100. let výročí vzniku republiky

– Návrhy na prezentaci SK a jednotlivých oddílů při slavnostním večeru v sobotu 27. října 2018

– Dodání materiálů ke zpracování filmové prezentace

– Vystoupení mažoretek

 

  1. Prodej dřeva

– Z dřeva na topení vyděláno 17.560,- Kč

– Dřevo ke zpracování prodáno za cca 48.000,- Kč

 

  1. Členské příspěvky SK

– Které oddíly- členové nemají doposud zaplaceny příspěvky, mají možnost zaplatit do konce května 2018. Poté budou příspěvky navýšeny o odsouhlasené penále 50%