Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, O. Machačka, J. Kulhánek

Omluveni: L. Marek, P. Jalový

Za oddíly: Štotola, Hlavatý

 

 

  1. Pokladna

Hotovost: 67.166,- Kč

Účet: 144.961,- Kč

 

 

  1. Rozpis sokolovny

Pondělí

15.00 – 17.00 – Stolní tenis mladší

17.00 – 18.00 – Fotbal přípravka

18.00 – 19.00 – Cvičení ženy

19.00 – 21.00 – Stolní tenis

 

Úterý

16.30 – 18.00 – Fotbal přípravka

18.00 – 19.30 – Fotbal muži

19.30 – 21.00 – Prasklej řetěz

 

Středa

15.00 – 16.00 – Hasiči

16.00 – 18.00 – Hasiči

18.00 – 21.00 – Stolní tenis

 

Čtvrtek

15.00 – 16.30 – Stolní tenis mladší

16.30 – 18.00 – Fotbal přípravka

18.00 – 19.30 – Fotbal muži

19.30 – 21.00 – Prasklej řetěz

 

Pátek

16.00 – 17.30 – Fotbal přípravka

17.30 – 21.00 – Stolní tenis

 

Sobota

 

Neděle

9.00 – 12.00 – Stolní tenis

17.00 -19.00 – Mažoretky

 

 

  1. Správce sokolovny

Od 1. listopadu 2023 se současný správce sokolovny stěhuje do jiného bytu s tím souvisí výběr nového správce sokolovny, který by bydlel v sokolovně.

 

 

  1. Brigáda SK

Beton před kioskem po skončení fotbalové sezóny po 04.11.2023 bude mít pod patronací oddíl stolního tenisu.

Přesné datum bude dodatečně určeno

 

 

  1. Reklama v areálu SK

Ověření aktuálních sponzorů a jejich umístění reklam v areálu SK Miletín

 

 

  1. Kamna v Hospůdce na hřišti

Nutné zakoupit nová kamna do Hospůdky na hřišti.

  1. Nosek zjistí možnosti nákupu nových kamen

 

 

  1. Dotace

Zasílat a odevzdávat podklady k proúčtování dotací od jednotlivých oddílů

 

 

  1. Příští schůze

01.11.2023 v 19.00