Konané dne 5. ledna 2017 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B, Bican, J. Kulhánek

1. Ples SK

– 17. února 2017

– Bar – Stolní tenis

– Šatna – Tenis

– Vstup, tombola – Prasklej řetěz

– Úklid – Fotbal

– Vyzvat členy SK, aby donesli nějaké dary do tomboly

 

2. Stránky SK Miletín

– Aktivní stránky pouze Fotbal  a Prasklej řetěz

– Zkusit dohodnout nějakého člena za stolní tenis, aby se staral o jejich stránky a zpřístupnit mu editaci

– Udělat odkaz na Badminton – zpřístupnit editaci pro M. Noska

– Udělat odkaz na Mažoretky – dohodnout, komu bude zpřístupněna editace

– Za Fotbal žádost o vizuální sjednocení stránek s SK Miletín. Komunikovat se stávajícím správcem fotbalových stránek J. Němečkem

 

3. ZBL

– Zimní badmintonová liga bude ukončena k poslednímu únoru 2017.

– Vyhlášení, popřípadě dohrání posledních zápasů, které objektivně nešlo dohrát do konce února, proběhne v sobotu dne 11. března 2017 v sokolovně SK Miletín

4. Účet SK

– M. Cermanová se bohužel z důvodu nemoci nemohla dnešní schůze zúčastnit

– Dotace od města Miletín pro rok 2016 byla vyčerpána a řádně účetně zaevidována. Veškeré potřebné podklady byly dodány

– Dále byla řádně vyčerpána a proúčtována dotace MŠMT pro rok 2016

– Od letošního roku bude v zápisech ze schůze VV SK Miletín uvedeno, kdy který oddíl a za kolik svých členů zaplatil roční členský poplatek

– Sjednocení systému ukládání a vybírání hotovosti. Veškeré finanční prostředky budou uloženy na účtu SK. Pokud bude potřeba pohyb peněz v hotovosti, bude proveden buď výběr nebo vklad na pobočce pošty, aby bylo jednoduše dohledatelné, za jakým účelem bylo toto provedeno.

 

5. Dřevo z těžby

– Na pozemcích SK dojde k pokácení starých suchých dřevin. Toto dřevo, které bude určeno jako topivo, bude odprodáno

– Prodáno bude členům SK, max. však 10-ti

– Cena na 1m3 je 600,- Kč

– Zájemci se mohou hlásit u předsedy SK, M. Noska

 

6. Kiosek

– Návrh na celoroční provoz

– Úprava podmínek smlouvy se stávajícím nájemcem

– Rozpočet na plynovou přípojku a nacenění topení objektu (zajistit u p. Němečka)

– VV do příští schůze podá návrhy na upřesnění smlouvy a další postup s kioskem

 

7. Čistota  v sokolovně

– Vyslovena pochvala správci J. Kulhánkovi za udržování čistoty v sokolovně SK Miletín

 

8. Prodání žebřin

– SK Miletín se rozhodlo rozprodat bývalé sportovní náčiní ze sokolovny

– O. Machačkovi byly prodány žebřiny za 1.000,- Kč

 

9. Nohejbalový turnaj

– zimní nohejbalový turnaj se letošní zimu konat nebude, protože se nenašel žádný vhodný termín

 

10. Badmintonový turnaj pro děti

– V pátek dne 3. února 2017 se bude konat v sokolovně SK Miletín dětský turnaj v badmintonu. Vedoucí turnaje M. Nosek

 

11. Brigády SK Miletín

– V dubnu 2017 proběhne jarní brigáda SK

– Ženy uklidí sokolovnu, muži a děti uklidí okolí sokolovny a areál SK Miletín

 

12. Sportovní areál SK Miletín

– do příští schůze VV SK Miletín vymyslí návrhy, jak by se mohl areál SK rozvíjet do budoucnosti